KRC İK - Hizmetlerimiz

Mal veya Hizmet üretimlerinin; Konusunda uzman, kalite ve maliyet garantisi ile çalışan firmalara dış kaynak (outsource) edilmesi en etkin yöntemlerinden birisidir...KRC İK Dış kaynak (Outsource) kullanımının yararlarını şöyle sıralıyor…- Efektif iş gücü kullanımı, satın alma avantajları ile maliyetlerin düşürülmesi,

verimin arttırılıp hizmet kalitesinin yükseltilmektedir.


- Firma temel yeteneklerini geliştirebilecek ve pazarlama faaliyetlerine


odaklanabilmeleri ile rekabet avantajını sağlamaktadır.


- Faturalandırma ve doğru bütçeleme olarak tespit edilmiştir.


KRC İK Danışmanlığının işletmenize sağlayacağı yararlar;- Hizmet kalitesinde yüksek standart ve süreklilik ile know-how imkanlarından yararlanma, istenilen bilgiye kısa zamanda ulaşılmaktadır.

- Eğitimli personel ve uygun teknoloji ile çalışmaktadır.


- Maliyetler azalmaktadır.


- Sermaye giderlerinin azalmaktadır.


- Riskler ortadan kalkmaktadır.


- Tüm işlemler, gizlilik temel ilkesi ile yapılmaktadır. Ayrıca, işlemlerin yetki almış


meslek mensuplarında takip etmektedir.


- Tüm işlemler İş kanunları ve SSK yönetmelik ve kanunlar güncel takip edilerek


tamamen hukuki prosedürlere uygun olarak yürütülmekte ve risklerin minimalize


edilmektedir
.

- SPK kanununa tabi halka açık şirketlerde karlılığın daha yüksek gözükmesi ve

maliyetlerin daha düşük gözükmektedir,


- Yoğun eleman sirkülasyonundan kaynaklanan sorunlardan kurtulunmaktadır,


- Operasyonel verimlilik artmaktadır,


- Firmalar operasyondaki güncel sorunlardan kurtulup, operasyonu daha kolay


kontrol edebilmektedir.


- Firmaların ana faaliyet alanlarına yoğunlaşabilmektedirler.


- Çalışmalara ölçülebilirlik, esneklik ve hız kazanılmaktadır.


- Performans artışının sağlanmaktadır.


- Zaman kaybının önlenmektedir.


- İş yoğunluğunun azalması ile oluşan personel memnuniyeti sayesinde işletmenin


kendi müşterilerine daha yoğun eğilebilmesi ve buna bağlı olarak müşteri


memnuniyetti de artmaktadır,kadro kısıtlaması nedeniyle gereksinim duyulan


personel istihdam etme güçlüğünün hizmet sağlayıcı firma ile rahatlıkla çözümü


sağlanmaktadır.
KRC İK Danışmanlığı hakkında detaylı bilgi için; 

Kurumsal web sitesine buradan ulaşabilirsiniz.

Instagram

Instagram