İçsel KARİYER – Kendine Yolculuk

  “Ne olursan ol Gel, Yeter ki kendine (doğru) GEL…”Uyanık insanları bekleyen tek ama tek bir görev vardır. Kendini aramak, kendi içinde bir sağlamlığa kavuşmak, el yordamıyla kendine özgü yolda ilerlemek, yolun nereye çıkacağına aldırmamak…

Bu beni derinden sarsmıştı. Söz konusu yaşantının meyvesi buydu benim için. Sık sık geleceğin hayalleri ile oynamıştım. Belki şair ya da peygamber, belki ressam belki daha başka biri olarak gelecekte beni bekleyen rolleri düşlemiştim. Bütün bunlar hiç’ti. Ben şiir yazmak, vaaz vermek, resim yapmak için gelmemiştim dünya’ya. Ne ben, ne de başkası öyle bir amaç için bulunuyordu dünya’da. Bunların hepsi, arada baş gösterip, ikinci planda kalan şeylerdi.

Herkes için gelecekte tek bir uğraş vardı; “Kendini Bulmak”…

Hesse’nin “Demian”da kaleme aldığı  bu satırlar, okuyucularını her daim derinden etkilemiştir. Zamanını aşan bir bilgelikle ifade edilen bu sözlerde yazar yaşamı, “kendine” ulaşmanın bir aracı olarak görür. Her insan toplumun ona empoze ettiği amaçların dışında büyük bir amacın varlığını içsel olarak hisseder. Bu kimi zaman derinlerden gelen bir sestir, bazen bir gıdıklama ya da bir dürtü halidir. Ancak modern dünyanın dışarıda ki sesi çoğu zaman üstün gelir bu serzenişe.

Mesleki veya özel yaşamda ki herhangi bir kariyer süreci, insanın öz amacına ulaşmasına hizmet eden araçlardır. Ancak araç, amaç haline geldiğinde insanın zamanla kendisinden uzaklaşmasına neden olmaktadır. 

Günümüzde mesleklerin bir “geçinme aracı” haline gelerek manevi anlamından değer kaybetmesi, insanın yaşamını anlamlı kılmasının sorumluluğunu omuzlarına yüklemiştir.

Her şeye rağmen anlaşılması gereken bir şey varsa o da, dünyanın merkezinde ve çekirdeğinde insanın KENDİSİNİN yer aldığıdır. 


İnsan sadece dış dünya’ya değil merkezine kendisine, kendi özüne doğru da yol almak durumundadır.

Kendine yapılan bu yolculuk, insanın İÇSEL KARİYER sürecini oluşturmaktadır.

İçsel kariyer insanın farkındalıkla ve yüksek bir bilinçle kendisine olan yolculuğunu ifade eder. Kendini keşfetmenin, sınırlarını aşabilmenin, inançlarını sorgulayabilmenin ve yaşamı özümseyebilmenin bir yoludur.

İçsel kariyerin ödülü, daha farkındalıklı ve insanın kendisiyle dolu bir yaşamı tadabilmesidir.
Dışsal kariyer elbette gereklidir ve toplumun içinde var olmanın bir gereğidir. Yaşamda var olabilmenin bir yoludur. Dışsal kariyerin önemi, içsel kariyeri ne kadar desteklediği ile oldukça bağlantılıdır.

“Gel, Ne olursan ol, yine Gel” der Mevlana.. Belki de bu sözün devamı içsel kariyer bağlamında şöyle olmalıdır. “Ne olursan ol Gel, Yeter ki kendine (doğru) GEL…”

"Tayfun Topaloğlu"
Instagram

Instagram