Segmentasyon Sürecinden Alınan Dersler

Bir pazarlama aracını nasıl doğru kullanacağınızı bilmiyorsanız doğal olarak o aracın markanıza yararı olmayacaktır. 
Segmentasyon adlı stratejik aracın kullanışsız bir araç olduğunu söyleyen reklamcılar, pazarlamacılar, iletişim stratejistleri vs. bu aracı yanlış kullanıyorlar ve kendilerini suçlamak istemedikleri için segmentasyonu eskimiş bir araç olarak kabul edip marka yönetimi sürecinin dışında tutuyorlar veya hafife alıyorlar. 

Oysa problem segmentasyon değil, problem bu aracı nasıl kullanılması gerektiğini bilmeyen iletişim ‘profesyonellerindedir’. Segmentasyon tarihinden bugüne kadar aldığımız dersler neler? Bugün global marka tiyatrosunda protagonist markalardan biri olabilmek veya kalabilmek için en etkili segmentasyon türü hangisi?

Bu araç marka yönetiminde nasıl ve neden uygulanmalı?

Yaş, cinsiyet, gelir seviyesi, meslek gibi demografik veriler ile segmentasyon yapıyorsanız spesifik tüketici profilleri oluşturamazsınız. Bir tüketicinin ürün ve servisleri satın alma eğilimi demografik unsurların ötesindedir.
Bu yüzden küresel marka tiyatrosunda protagonist markalardan biri olabilmek veya kalabilmek için en etkili segmentasyon türü psikografik segmentasyon metodudur. Bu metot nasıl uygulanır? Psikografik segmentasyon çevresel psikoloji, arketip tüketici, antropoloji, sürüngen beyin, sosyoloji, irrasyonel tüketici, psikanaliz, davranışsal ekonomi ve nörobilim gibi kavramları içinde barındıran disiplinler arası bir araştırma türü ve segmentasyon metodudur. Bu tür segmentasyonda geleneksel tüketici davranışları araştırmalarından farklı olarak yaşam tarzı, tavır, düşünce biçimi, değerler ve ilgi alanları gibi faktörlere odaklanılır. Örneğin, psikografik çalışmalar ile tüketicilerin satın alma kararlarını toplumsal trendlerden çok bireysel farklılıkların belirlediğini görebilirsiniz. Başka bir deyişle bir segmentin içindeki tüketicilerin ortak yanları ile beraber farklarına da yakından bakmak tesirli marka mesajları yaratmanıza yardımcı olacaktır.

Yazının devamına buradan ulaşabilirsiniz…

Tofig Husein - zadeh

Instagram

Instagram