Yeteneğin Geleceği Kümelerde

Etkili bir takım güçlüdür. Gerçek işin yapıldığı yerler takımlardır, buna rağmen çoğu işletme takımlara önem vermez ve takımları iyi yönetemez. Peki ya organizasyonlar iyi işleyen takımların değerinden yararlanırsa? Başka tür bir takım olan kümeler, kendi kendini yeni üyeler bularak, onları işe alarak ya da işten çıkararak idare eder, kendi kendini yönetip çatışmaları çözerek, çalışma pratikleri ve malzemeleri yaratıp onları devam ettirerek, başka kümelerle, takımlarla, insanlarla ve organizasyonlarla ilişkilerini idare ederek kendi amaçlarını gerçekleştirmeyi ve kendini beslemeyi amaçlarlar. Bunların yanında kümelerin temel olarak dört yararı bulunuyor:

  • Yüksek motivasyon sayesinde yüksek seviye iş performansı. Küme modeli, iyi uygulandığında, amaç, özerklik, uzmanlık gibi bilinen performans güçlendiricilerine değinir. 
  • Özel iş ortamı sayesinde yüksek iş performansı. Kümeler, bürokratik karar vermek ve çeşitli insan ve takımların değişik ihtiyaçlarına hizmet etmek konusunda daha az sorumlu oldukları için çığır açan elektronik iş ortamları yaratıp onları sürdürülebilir.    
  • Doğru yerde yetenek yönetimi. Küme modeli, takım ve birey performans yönetiminin zorluğunu işletmeden kümeye alır. Küme kendi üyelerini, katkı ve gelişim ihtiyaçlarını daha iyi bilir.    
  • Kişisel mutluluğun yüksek seviyeleri. Kümeler üyelerin birbirini gerçekten tanıyıp, birbirine değer vereceği kadar küçük yapılardır.

Dave Aron’un “Yeteneğin Geleceği Kümelerde” adlı yazısından uyarlanmıştır.

Kaynak: HBR Türkiye

Instagram

Instagram