IT Stratejileri

Pek çok kurum için IT en temel stratejik unsurudur. 



Bir taraftan daha verimli olabilmek için, diğer taraftan da yenilikler çıkararak büyüyebilmek için IT'nin desteğine ihtiyaç duyarlar.
Bu yüzden IT'ye olabildiğince çok yatırım yaparak hedeflerine ulaşacaklarını düşünürler. Oysa IT tek başına bir değer sağlayamaz; önce vizyon ve misyon belirlenmeli, buna ulaşmak için ekipteki herkes tarafından anlaşılmış net bir stratejiye karar verilmelidir. Bir sonraki adımda yönetim kurulu karar verilen strateji doğrultusunda gereken iş hedeflerini belirlemeli.

Ne yazık ki IT'nin sadece iş kararlarına odaklanması mümkün değil.
Bir taraftan da değişen ve gelişen teknolojiye ayak uydurmak için çaba gösterilmesi, kurumun günlük işleri ve doğal büyümesi için desteğe devam etmesi gerekir. IT trendlerini iyi takip etmenin, gerekli bilgi ve yetkinliklere sahip olmanın kurum için önemli rekabet avantajları sağlayacak fırsatlar yaratabileceğini unutmamak gerek.

Hakan Karamanlı’nın “CIO’lar için Stratejik Planlama” adlı yazısından uyarlanmıştır.

Instagram

Instagram