Kendine Yatırım

İnsanın yapacağı en iyi yatırım kendine yaptığı yatırımdır. İş dünyasında her şeyinizi kaybedebilirsiniz; patronsanız iflas edebilir, ücretli çalışansanız işten çıkarılabilirsiniz, bu süreçte kişinin kendine yaptığı yatırım ve çevik davranma becerisi sonrası için en büyük yardımcısı olacaktır. 

 


Çağ kendine yatırım yapma çağı

Bugünlerde bir de yetenek yönetimi ve yetenekli insan modelini konuşuyoruz. Doğuştan getirilen yetenek ancak bilgi ve deneyimle işlenip performansın dönüştüğünde iş dünyasında anlam buluyor bu nedenle, önümüzdeki dönemde kişinin kendi gelişimine odaklanması potansiyelini maksimum seviyede kullanmasının önemi daha da artacak. Zira şirketler için geçerli olan acımasız ve keskin rekabet, işgücü piyasalarını da aynı derecede etkiliyor. Yeni çağ yetenek çağı olduğu kadar yeteneği kullanabilmek yönünden aynı zamanda kendine yatırım yapma çağıdır. Bununla birlikte içinde bulunduğumuz dönemde formel eğitim bireyin ve iş dünyasının ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Bu ihtiyacı gidermek amacıyla resmi eğitim kurumlarının yanında bir çok alternatif özel teşebbüs bireylerin ihtiyaçlarını karşılamaya yöneldi. Uzaktan yürütülen sertifika programları, lisansüstü programlar ile birlikte, bir çok özel teşebbüs sıra dışı eğitim öğretim modellerine soyundu. Üniversiteler sürekli eğtim merkezleri ile ayrıca bu ihtiyaca cevap vermeye çalışıyor. Bir çok araç ve hizmet ile kendine yatırım süreci asıl olarak bir farkındalık ve bilinç meselesidir. Günümüzün hızla değişen dünya­sında zamanın gerisinde kalmamak için, bilgi ve becerilerimizi daima daha hızlı bir biçimde yenilemeli ve sürekli olarak gün­celleştirmek çok önemli. Bu konudaki ba­sit bir karar bile size, kariyeriniz boyunca yararlanacağınız kişi­sel bir rekabet avantajı sağlayacaktır. Şirket içinde en hızlı öğrenen ve kendisini en hızlı geliştiren kişi olmakla, diğer çalışanlardan ayrılmanızı ve fark yaratmanızı sağlayacaktır.

Peki kendinize nasıl yatırım yapabilirsiniz?
Öncelikli olarak çeşitli eleştiriler getirilse de üniversite eğitiminin önemi halen çok etkili. Halen iş dünyasında bir çok kapıyı üniversite eğitimi sağlıyor. Bunun yanında hedeflediğiniz alanda ihtiyaç duyulan teknik ve yetkinlik temelli becerileri iyi anlayıp bunları en uygun fiyatlı ve kaliteli bir şekilde nerelerden alabilirimi araştırmalı. Bütçenizin yettiği oranda bu eğitim ve kurslara katılmak bir çok kişinin önüne geçmenizi sağlayacak. Öğrencilerin lisans eğitimi süresinde bu ihtiyacı görüp kendilerine yatırım yapmaları çok önemli. Zira bu sürede iş hayatına atıldığında bulunamayacak kadar boş zaman bulunabiliyor. Bunun dışında ucuz ve etkili kendine yatırım aracı olarak aşağıdaki yöntemler kullanılabilir. Birin­cisi, kendi seçtiğiniz bir zaman aralığında, her gün en az bir sa­at okumak, imkân bulduğunuzda da bu sürenin üzerine çıkmak. Eğer istikrarlı bir şekilde günlük bir saatlik okumanızı sürdürebilirseniz bu haftada bir kitaba denk gelecektir. Yılda yaklaşık elli kitap. Yılda elli ki­tap okumanız halinde, önümüzdeki on yıl içinde beş yüz kitap okumuş olacaksınız. Her gün düzenli olarak alanınızla ilgili ki­taplar okuma alışkanlığı böylece sizi, çok kısa zamanda sektörü­nüzün en eğitimli ve en yüksek ücret alan insanlarından biri ya­pacaktır. Diğer bir yöntem yolda iken ses kaset ya da CD programlan dinlemenizdir. Otomobiliniz varsa otomobilinizde yoksa mp3 müzik çalarınızda dinleyebilirsiniz. Günde ortalama 1-2 saatimiz yolda geçiyor. Bu süreyi verimli kullanmanız durumunda mp3 müzik çalarınızda müzik yerine sesli eğitim program­larını dinlemekle, alanınızdaki en bilgili insanlardan biri olabi­lirsiniz. Ömür boyu öğrenmenin bir başka yoluysa yukarıda söz ettiğim hedefe yönelik teknik ve yetkinlik bazlı spesifik eğitimlerin yanında neredeyse bulabildiğiniz her kursa ve seminere katılmanızdır. Emin olun en yetenekliler kendilerine en çok yatırım yapanlardır. Dördüncüsü uzaktan eğitim programlarını denemenizdir. Günümüzde uzaktan öğrenme programları sınıf içi eğitimden daha etkili sonuçlar vermektedir. Yabancı dil öğreniminden yetkinlik eğitimlerine kadar bir çok alanda üniversitelerle işbirliği içerisinde yürütülen çok sayıda program var.

İyi bir kitap, sesli programlar,  seminerler ve uzaktan eğitim programları sizi yıllarca çalışarak ulaşabileceğiniz noktaya çok daha kısa bir sürede ulaştırabilecektir. Unutmayalım zaman herkese eşit olarak dağıtılmış ve geri dönüşü mümkün olmayan bir değer zamanı doğru kullanarak ve yeteneklerimizi açığa çıkaracak alanlarda kendimize yatırım yaparak iş ve kariyer hayatında ön sıralara geçmemiz mümkündür.


Yazar: Dinçer Atlı
Kaynak: Kigem

Instagram

Instagram