ATLAR ve İNSANLAR

Ya doğuştan yarış atısınızdır ya da şartlar sizi yarış atı yapar. Eğer şartların meydana getirdiği bir yarış atı iseniz, kendiniz için koyacağınız engel ve hedefleri çok doğru seçmelisiniz.


Atlar kendi içlerinde sınıflandırılabilen ender canlılardandır. Atları insanlara da benzeterek kategoriye ayırmak mümkündür. Şöyle ki;

•         Birinci gruptakiler dolap beygirleridir. Bunlar gözlerinde at gözlükleri, boyunlarında çanla, bir kuyunun etrafında bir yerlere gittiklerini varsayarak dolanıp duranlardır. Boyunlardaki çanın ahenkli tatlı sesi, onları oyalar. Dolap beygirlerine benzeyen insanlar oldukça etrafımızda fazladır. Bu gruptakilere, bilgi, gelecek, fayda, uzlaşma ve gelişme adına hiçbir şeyi öğretemezsiniz. Bu değerleri enjektörle damardan vermeyi deneseniz bile başarısız olursunuz. Komplikasyon yayıp geri atarlar. Toplumların her konudaki fanatiği bu kesimden çıkar.

•         İkinci gruptakiler sütçü beygirleridir. Kendilerine öğretilen bir hat üstündeki kapılara eksiksizce uğrar, yeni öğretilenleri de aksamadan belleklerine kaydederler. Bu gruptaki insanlara gelince; sadece gazetedeki başlıkları okuyarak destanlar yazan tipler girer. Derinlemesine bilgi sahibi olmadan her konuda tartışmaya girip ikna olmamak için direnirler. Bunlara, derinlemesine konulara çekmek, analitik düşünmesini sağlamak, etrafındakilere uyum sağlamasını istemek, adına çok fazla çaba sarf etseniz de fayda etmeyecektir. Bu değerleri tablet haline getirip hap gibi yutmalarını isterseniz, yanınızda yutup sonra çıkarmanın bir yolunu mutlaka bulurlar. Ne yazık ki, toplumun (ve MAALESEF) ülkemizin de en kalabalık grupları bu kişilerden oluşur.

•         Son grupta yarış atları vardır. Kendilerine yüklenen farklı olma misyonunu taşımanın sorumluluğunu da hissederek, önlerine parkurlar, engeller, hedefler, ulaşmayı istedikleri amaçlar koyarlar, atlamak, atlamak ve başarmak isterler.

Ya doğuştan yarış atısınızdır ya da şartlar sizi yarış atı yapar. Eğer şartların meydana getirdiği bir yarış atı iseniz, kendiniz için koyacağınız engel ve hedefleri çok doğru seçmelisiniz. Çünkü hedefe çok az kala gücünüzü tüketip çatlayabilirsiniz. Gerçek bir yarış atının herkes tarafından sevildiğini varsaymak hayalcilik olur. Daha küçük yaşlardan itibaren başkalarınca diğerlerine örnek gösterilen bu kişiler, hep vitrinde, bakışlar altındadır. Sevilmemelerine karşın izlenirler ve üstlerine oynanır. Bu kişiler ya liderdirler, ya da çok iyi bir Lider takipçisidir. Gelişme adına her şey, bu kişilerin yaşam biçimidir. Başkalarının da aynı yarışta iyi olmaları için mücadele verirler.

Ancak, bir yarış atı çok dikkatli olmalı. Zira ne dolap beygirlerinin yaptığı iş, ne de sütçü beygirlerinin işi ayaklarına zarar vermez. Oysa  bir ada rüzgarı gibi süzülerek bütün parkurları birer birer atlayan, adeta zincirlerini koparmış bir özgürlük savaşçısı gibi ışıldayan gözlerle hedefe odaklanmış yarış atları tökezleyip yalpaladıklarında kaçınılmaz bir şekilde ayaklarını kırar. Ve maalesef yüzyıllardır değişmeyen son, ayaklarını kıran yarış atlarını vururlar.

Nevzat ŞAKIM

Instagram

Instagram