Liderlik Üzerine

Şirketin tamamında katılımcılığın güçlü etkisine dair bir inanç aşılamak önem taşıyor. 


Bunun ilk adımı katılımcı liderliği kültürünüzün parçası haline getirmeniz.
Buna teşvik etmek için dört kilit adıma odaklanın. Birincisi, katılımcılık düzeylerini bir araştırmayla ölçümleyin. Atölyeler ve koçluk kullanarak, yöneticilerin katılımcı davranışları alışkanlık haline getirmesine yardımcı olun. Yüksek etkili rollere katılımcı liderleri getirin. 360 derecelik değerlendirmelere benzer araçlar kullanarak, birinin katılım becerilerini geliştirip geliştiremeyeceğini değerlendirin veya öngörün. Son olarak başardığınız katılımı ödüllendirin. Teşvikleri katılımcı araştırmaların puanlarına bağlamak, zor olabilir.  Fakat katılımcı liderleri tanıma ve katılımcı olmayanları sorumlu tutma konusunda ciddi olmanız gerekiyor.

Ken Oehler, Lorraine Stomski ve Magdalena Kustra-Olszewska’nın “What Makes Someone an Engaging Leader” isimli yazısından uyarlanmıştır.

Kaynak: HBRTürkiye

Instagram

Instagram