Değişen Liderlik

Liderlik anlayışı hızla ve durmaksızın değişiyor. Artık hızlı olmak ve değişime ayak uydurabilmek eskiye göre çok daha önemli. 


Bu sürat aynı zamanda daha fazla risk alabilmeyi de getiriyor. Eskiden daha fazla iş odaklı olunurken artık çok daha fazla insan odaklı olmak gerekiyor. İşi ayakta tutanın insan olduğu ve başarılı ekiplerin farklı özelliklere sahip insanların bir araya gelmesinden oluştuğu daha yaygın olarak kabul edilmiş durumda. Aynı zamanda bireyler arasındaki farklılıkları görmek, anlamak ve faydalanmak gerekiyor. Empatiye sahip olma gereksinimi eskiye göre çok daha fazla.

Benzer bir durum bilgili olmak için de geçerli. Artık bilgiye sahip olmak değil bilgiye hızlı erişebilmek, onu en doğru şekilde analiz edebilmek ve sonuçları en doğru şekilde kullanabilmek çok daha önemli. Geçmişte iyi liderlerin geleceğe yönelik doğru öngörülerde bulunabilmesi bu kadar gerekli ve önemli değildi. Oysa bugün liderlerin sadece hızlı değişebilmeleri değil, gelecek olan değişimi doğru tahmin etmeleri ve kurumlarını önceden hazırlamaları da gerekiyor.

Değişen sadece liderlik tanımı değil. Bu tanım kapsamındaki yetkinliklerin içeriği ve uygulanışı da hızla değişiyor. Bu değişimin en büyük nedeni, teknolojinin ve beraberinde getirdiklerinin hayatımızda oynadığı rolün artması.

Bundan 10 sene önce bir liderin teknolojiden çok fazla anlaması gerekmezdi, odasında bilgisayar bile olmayan çok sayıda üst düzey yönetici mevcuttu. Oysa bugün işi ne olursa olsun bir yöneticinin teknolojiyi anlayıp kullanabilmesi gerekiyor. Artık kurumlara teknolojiyi iyi bilen ve yöneten CIO, CTO'ların varlığı yetmiyor, günümüzde her lider dijital lider olmak zorunda.

Teknoloji'nin etkisi her zaman bu kadar doğrudan da olmuyor. Örneğin çok değil birkaç yıl öncesine kadar yöneticiler iletişim kanallarının ne kadar açık olduğunu odalarının kapılarını açık tutarak gösteremeye çalışırlardı. Bu konuda ileri giden bazı yöneticiler kendilerine içerisinin rahatlıkla görebileceği camdan odalar yaptırmış, hatta hiçbir özel odası olmayan çalışma ofisleri yaygınlaşmaya başlamıştı.

Peki, çalışanlar artık yöneticileri ile iletişim kurmak için onun odasına gitme ihtiyacı duyuyor mu? Hayır. Her geçen gün iş hayatındaki Y Kuşağı sayısı artıyor ve çalışanlarımız sosyal medya üzerinden daha fazla iletişim kuruyorlar. Bir yöneticinin daha açık ve şeffaf bir iletişim için yapabileceği en önemli adım artık kapısını açık tutmak değil, sosyal medyada olmak. Bir başka deyişle teknoloji, bir yöneticinin “iletişime açık olma” özelliğinin uygulanış yönteminde bile değişimi getiriyor.

IT yöneticileri de bu değişim karşısında rahat değil. IT'nin içeriği artık sadece teknolojiden ibaret değil, çok daha fazla davranış bilimi bilgisi içeriyor. IT yöneticisinin bağlı olduğu kişilerin, kurum çalışanlarının ve müşterilerin davranışlarını, iş yapış şekillerini anlaması gerekiyor. Örneğin IT'nin artık kurum çalışanlarına tablet dağıtmayı değil, bu tabletlerle iş yapış şeklini nasıl değiştirebileceğine odaklanması lazım. Artık ürünler sağladıkları teknolojiden ziyade, iş yapış şeklini nasıl değiştirdikleriyle değerlendiriliyor. En iyi kodu yazmak, en iyi sistemi kurmak, en hızlı ağa sahip olmak marifet değil. Hatta bunlar gerektiğinde kurum dışından bile kolayca elde edilip kullanılabilir durumdalar.

Yakın zamana kadar kurumların stratejilerine pazarlama, satış ya da ürün geliştirme birimleri yön verirken, artık teknoloji çok daha stratejik önem kazanmış durumda. Bu durum ister istemez IT yöneticilerinin daha çok sorumluluk almasını, günlük operasyonlardan sıyrılıp daha geniş ve stratejik düşünmelerini gerektiriyor.

Pek çok kurumda IT bütçeleri, sadece bir gider kalemi olmaktan çıktı ve neredeyse tüm bütçenin sahibi duruma geldi. Çünkü insan kaynakları ne kadar otomasyon yapılacağına bağlı olarak bütçesini IT'ye sormak zorunda. Satış için kullanılan alternatif kanallar aslında birer bilgisayar programından ibaret ve onların ne kadar etkin kullanılacağı IT'nin işi. Bu değişimin doğal bir sonucu olarak IT yöneticisi, kurumun bütçesi üzerinde çok daha bilgili ve etkin hale geldi.

Değişim bir taraftan tüm liderlerin dijital lider olmasını, diğer taraftan da IT liderinin iyi bir sosyolog, iyi bir işletmeci, iyi bir iktisatçı olması sonucunu doğurdu. Artık liderlerin kendi rol ve sorumlulukları ile ilgili kırmızı çizgileri kaldırmaları, değişime kolay ayak uydurabilmeleri, birbirlerinin işlerini daha iyi anlamaları ve daha fazla işbirliği içinde çalışmaları gerekiyor.

Yazar: Hakan Karamanlı

Instagram

Instagram