İyi Bir Lider Olmayı Sağlayan Şey Nedir?

İyi Bir Lider Olmayı Sağlayan Şey Nedir?
Birçoğumuz, her şeyi bilen bir süper kahramanın ayakta dikilerek komutlar verdiği ve peşinden gelenleri koruduğu bir kanıya sahibiz. Fakat bu imaj artık başka bir zamana aittir ve üstelik demode olan başka bir şey de, şimdiki veya gelecekteki bir dünya için değil de, geçmişteki bir dünya için olan, başarı modellerine…

Sosyal Duruş

Sosyal Duruş
Sosyal duruş, sizin hobileriniz ya da iş hayatı dışında yaptıklarınız olabilir.    Pazarlama kriterleriyle ilgili tüm hikaye işte tam burada başlar. Kendinizi, çok sevdiğiniz bir şirketin satış yetkilisi olarak hayal edin ve henüz irtibata geçmediğiniz potansiyel bir müşteriyi ziyaret edeceğinizi düşünün. M…

Mali Müşavir Olmanın Şartları Nelerdir?

Mali Müşavir Olmanın Şartları Nelerdir?
Mesleğimiz 3568 Sayılı Serbest Muhasebecilik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile düzenlenmektedir. İlgili yasa kimlerin mali müşavir olabileceğinin şartlarını Genel Şartlar ve Özel Şartlar olarak ikiye ayırmıştır. Meslek mensubu, 3568 Sayılı Kanun hükümlerine göre gerekli yeterliliğe haiz olan ve meslek icr…

Bağımsız Denetim Nedir

Bağımsız Denetim Nedir
Bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak, defter, kayıt ve belgeler üzerinden denetlenmesi ve değerlendirilerek rapora bağlanmasını ifade eder.  Bağımsız denetim, işletmelerin yıllık finansal tablo ve diğer finansal bilgilerinin, bu tablo ve bilgiler için belirlenen kriterlere uygunluğu ve doğruluğu hususund…

Vergi Kodları

Vergi Kodları
Vergi kodları, mali müşavirlik hizmetinin olmazsa olmazlarındandır. Vergi kodlarını bilmek sizin iyi bir mali müşavir olduğunuzu belgeler. Vergi Kodu     Vergi Adı 0001     YILLIK GELİR VERGİSİ 0002     ZIRAİ KAZANÇ GELİR VERGİSİ 0003     GELİR VERGİSİ S. (MUHTASAR) 0004     GELİR GÖTÜRÜ TİCARİ KA…

Değişim Yönetimi

Değişim Yönetimi
Değişim teşebbüslerinin yüzde 70’inden fazlasının başarısız olduğunu biliyor muydunuz?  Bu çok ciddi bir başarısızlık oranı. Yine de şirketler değerli kaynaklarını değişim yönetiminde dış kaynak kullanımına ayırmaya devam ediyorlar: İK uzmanları, sözleşmeliler ve danışmanlar. Dizginleri yeniden ele almaları ge…

Ürküten Diplomalar

Ürküten Diplomalar
Üniversite diplomaları son zamanlarda eleştiri oklarının hedefi haline geliyor.  Eleştirinin büyük kısmı maliyet ve fayda arasındaki ilişkiden kaynaklanıyor. Son zamanlarda kendisiyle konuştuğum bir yazılım şirketinin CEO’ su bana ileri düzeyde yazılım mühendisliği diplomaları olan adaylardan uzak durduğunu söyl…

Mükemmeli Hedeflemek

Mükemmeli Hedeflemek
Olduğunuzdan daha iyi olun. Erişilmez görünen bir hedef belirleyin. Bu hedefe ulaştığınızda, daha da yükseğini belirleyin. İş yaşamı düşünüldüğünde spor alanından birçok dinamiğin oyunun kurallarından olduğunu gözlemlersiniz.  Siz de başarı hikayelerinizde Herb Brooks’un izlediği yolları kendinize yakın bulabi…

Kurumsal İletişimde Yükselen Mecra: Bloglar

Kurumsal İletişimde Yükselen Mecra: Bloglar
Kurumsal bloglar gün geçtikçe popülaritesini artırıyor. Herhangi bir reklam ve ticari baskı olmaksızın özgürce yayın yapabilme olanağının bu popülerleşmede büyük katkısı olduğu da yadsınamaz.  Yazmayı sevmeyen bir toplum için binlerce blogun bulunduğu Türkiye’de blog okuyucu oranları da önemli bir gelişme göster…

İç ve Dış Motivasyon Kalıbı

İç ve Dış Motivasyon Kalıbı
Motivasyonu Dr. Woodsmall iki şekilde tanımlıyor. İç ve dış motivasyon.  İç motivasyon kaynağımız dürtülerimizle ilgili. David McCleland tarafından gereksinimler teorisi olarak ortaya koyulan iç motivasyon kaynaklarımız 3 temel başlık altında toplanıyor. Bunlar; 1. Sevgi: İyi ilişkiler kurmak ve uyumlu çalışma …

Instagram

Instagram