Kurumsal İletişimde Yükselen Mecra: Bloglar

Kurumsal bloglar gün geçtikçe popülaritesini artırıyor. Herhangi bir reklam ve ticari baskı olmaksızın özgürce yayın yapabilme olanağının bu popülerleşmede büyük katkısı olduğu da yadsınamaz. 

Yazmayı sevmeyen bir toplum için binlerce blogun bulunduğu Türkiye’de blog okuyucu oranları da önemli bir gelişme gösteriyor. ComScore’un 2013 yılı verilerine göre Türkiye blog okuma oranlarında Tayvan, Brezilya ve Kore’nin ardından dördüncü sırada yer alıyor. Facebook, Twitter gibi sosyal paylaşım ağlarını sollayan bloglar, kurumlar için de büyük bir fırsat sunuyor.

Kendine has yapısı, herhangi bir spam veya sponsorlu reklamların yer almaması, blogların kullanıcılar ve kurumlar için cazip tarafları. Peki, kurumlar bu blogları kurumsal itibar için nasıl kullanabilir? Hedef kitleye ulaşmak, ikili güvene dayalı ilişkiler geliştirmek ve sürdürmek için nasıl bir yol izlemeli?

Öncelikle bunu yapabilmek için kurumsal websitesi bünyesinde bir blog bölümü açmak gerekiyor. Bu sayfada kurumun faaliyet alanına ilişkin veya yakın konularda çeşitli başlıklarda konular olmalı. Bu blogun yazarları kurum bünyesinde çalışan iletişimciler değil, tamamen amatör kullanıcılardan seçilmiş bireylerden oluşmalı. Bir yarışma yöntemiyle seçim yapmak, kurum hakkında da bir farkındalık oluşmasına imkan tanıyacaktır. Böylelikle seçilen yazarlar hem kurumun web sitesinde yazılar paylaşabilecek, bu onlar için bir prestij olacak, hem de hedef kitlelerinizle hedef kitleniz üzerinden bir ilişki geliştirmiş olacaksınız. Çünkü dışardan bir amatör yazarın bakışı ve yazısıyla, kurum içerisinde yer alan bir yazarın veya çalışanın bakış açısı arasında büyük fark vardır. Dolayısıyla her ay farklı yazarlarla kurumun web sitesinde yer alacak bir blogda içerik üretiminin sağlanması, hedef kitlelerle hem iyi bir ilişki geliştirecek, hem de internetin en önemli kurallarından biri haline gelen “içerik kraldır” ilkesi yerine getirilmiş olacak.

Bloglar tüm kurumlar için hem bir halkla ilişkiler faaliyeti, hem de 35 milyon Facebook, 12 milyon Twitter, milyonlarca Instagram kullanıcısının olduğu Türkiye’de yeni iletişim teknolojilerini kullanma anlamında önemli bir adım olacak. Kurumun Facebook, Twitter gibi mecralarda bire bir anlık iletişim kurmasıyla elde etmeye çalışacağı itibar, bloglarla çok daha kolay biçimde elde edilecektir. Bugün iletişim operatörü Turkcell’in blog.turkcell.com.tr adresiyle açmış olduğu kurumsal blog 3 milyon 744 bin 537 takipçiye sahip. Teknoloji alanında açmış olduğu bu blog zamanla teknoloji alanında odak bir haber sitesi haline geldi. Birçok farklı konuda yazılar ve yazarlar yer alıyor. Bu tür bir yol, kurumun internette okunma oranlarını artıracak, web sitesi ziyaretçi sayısını artıracak, aynı zamanda kurumla ilgili pozitif algılar geliştirmiş olacak. Sonuç olarak kurumsal bloglar yeni medya mecralarında kuruma yönelik pozitif algının gelişmesine zemin hazırlayacaktır. Her kurum bu anlamda blogları bir iletişim aracı olarak kullanmalıdır.

Kaynak: HBR Türkiye

Instagram

Instagram