Vergi KodlarıVergi kodları, mali müşavirlik hizmetinin olmazsa olmazlarındandır. Vergi kodlarını bilmek sizin iyi bir mali müşavir olduğunuzu belgeler.
Vergi Kodu     Vergi Adı

0001     YILLIK GELİR VERGİSİ
0002     ZIRAİ KAZANÇ GELİR VERGİSİ
0003     GELİR VERGİSİ S. (MUHTASAR)
0004     GELİR GÖTÜRÜ TİCARİ KAZANÇ
0005     GELİR GÖTÜRÜ SERBEST MESLEK KAZANCI
0006     GELİR GÖTÜRÜ ÜCRET
0007     DAĞITILMAYAN KAR STOPAJI
0010     KURUMLAR VERGİSİ
0011     KURUMLAR VERGİSİ STOPAJI (KVKM24)
0012     GELİR VERGİSİ (GMSI)
0014     BASIT USULDE TİCARİ KAZANC
0015     GERÇEK USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ
0017     GÖTÜRÜ USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ
0021     BANKA MUAMELELERİ VERGİSİ
0022     SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ
0027     GELİR VERGİSİ GEÇİCİ VERGİ
0032     GELİR GEÇİCİ VERGİ
0033     KURUM GEÇİCİ VERGİ
0040     DAMGA VERGİSİ (BEYANNAMELİ DAMGA VERGİSİ MÜKELLEFİ)
0046     AKARYAKIT TÜKETİM VERGİSİ
0048     GELİR V. M.TALİH OYUNLARI ASGARİ VERGİ
0049     HER TÜRLÜ İSPİRTOLAR VE FÜZEL YAĞINDAN ALINAN EK VERGİ
0050     KURUMLAR V. M.TALİH OYUNLARI ASGARİ VERGİ
0051     DİĞER ÜCRETLER
0053     KURUMLAR VERGİSİ KURUM GEÇİCİ VERGİ
0056     OYUN KAĞITLARINDAN ALINAN EK VERGİ
0057     RÖNTGEN FİLMLERİNDEN ALINAN EK VERGİ
0060     MÜLGA MADEN FONU
0061     KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU KESİNTİSİ
0062     MÜLGA KOOPERATİFÇİLİK TANITMA VE EĞİTİM FONU
0071     PETROL VE DOĞALGAZ ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
0073     KOLALI GAZOZ, ALKOLLÜ İÇEÇEKLER VE TÜTÜN MAMÜLLERİNE İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
0074     DAYANIKLI TÜKETİM VE DİĞER MALLARA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
0091     TÜTÜN MAMÜLLERİNE İLİŞKİN EK VERGİ
0092     HER TÜRLÜ ALKOLLÜ İÇKİLERE İLİŞKİN EK VERGİ
0093     SAİR ŞARAP VE BİRALARA İLİŞKİN EK VERGİ
0094     HER TÜRLÜ ALKOLSÜZ İÇECEKLERDEN ALINAN EK VERGİ
1013     EĞİTİM,GENÇLİK,SPOR VE SAĞLIK HİZMETLERİ VERGİSİ
1018     MAHSUPLARDAN KESİLEN DAMGA VERGİSİ
1020     FON PAYI
1030     PİŞMANLIK ZAMMI
1042     E.KATKI PAYI
1043     ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
1047     DAMGA VERGİSİ
1067     VERGİ YARGI HARÇLARI
1084     GECİKME FAİZİ
1086     GECİKME ZAMMI
1087     ERKEN ÖDEME İNDİRİMİ
1089     ALINAN DİĞER FAİZLER
1095     SAVUNMA SANAYİ DESTEKLEME FONU
1096     KONUT FONU
3024     KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME PRİMİ CEZAİ FAİZİ
3061     CEZAİ FAİZ(KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU KESİNTİLERİ)
3073     USULSÜZLÜK CEZASI
3074     ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI
3076     KUSUR CEZASI
3077     AĞIR KUSUR CEZASI
3078     KAÇAKÇILIK CEZASI
3080     VERGİ ZİYAI CEZASI
3099     VUK 112/4 Maddesi Gereğince Ödenen Faiz
4001     EK GELİR VERGİSİ
4003     EK ÜCRET GELİR VERGİSİ
4004     EK GÖTÜRÜ TİCARİ KAZANÇ VERGİSİ
4005     EK GÖTÜRÜ SERBEST MESLEK KAZANCI VERGİSİ
4006     FAİZ VERGİSİ
4007     EK EMLAK VERGİSİ
4008     GELİR DAHİLİ TEVKİFAT
4010     EK KURUMLAR VERGİSİ
4012     KURUM DAHİLİ TEVKİFAT
4014     MÜNFERİT GELİR EKONOMİK DENGE V.
4016     ÜCRETLERDEN ALINACAK E.D.V.
4021     4705 Sayılı Kanuna Göre Tahsil Edilen Özel İşlem Vergisi
4034     MOTORLU TAŞITLAR EK VERGİSİ
4040     MÜLGA TRAFİK HİZMETLERİNİ GELİŞTİRME FONU REKLAM GELİRLERİ
4041     GELİR VE KURUM EKONOMİK DENGE VERGİSİ
4043     GÖTÜRÜ EKONOMİK DENGE VERGİSİ
4044     GELİR VE KURUM STOPAJ EKONOMİK DENGE VERGİSİ
4046     Akaryakıt Fiyat İstikrar Payı
4047     TEK BAŞINA ALINABİLEN DAMGA VERGİSİ
4050     TEKEL SAFİ HASILAT
4060     TECİLLİ ALACAKLARDAN TAHSİLAT
4061     İTHALATTA KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU KESİNTİSİ
4063     NOTER HARÇLARI
4072     MOTORLU TAŞIT ARAÇLARINA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (TESCİLE TABİ OLMAYANLAR)
4073     ERTELENEN GELİR STOPAJ (4325 4.MADDE/4369 GEÇİCİ 5.MADDE)
4074     ERTELENEN GELİR STOPAJ (4747 SAYILI KANUNUNUN 2.MADDESİ)
4077     MÜNFERİT KURUM E. D. V.
4078     NET AKTİF VERGİSİ
4079     KIYMETLİ MADEN VE ZIYNET EŞYASINDAN ALINAN VERGİ
4080     ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ
9001     EMANETEN YAPILAN TAHSİLAT
9002     NÜFUS PARA CEZASI
9003     SEÇİM PARA CEZASI
9004     ASKERLİK PARA CEZASI
9005     MAHKEME PARA CEZASI
9006     1475 SAYILI İÇ KANUNUNA BA¦LI PARA CEZASI
9007     3516 SAYILI KANUNA GÖRE ÖLÇÜ AYAR PARA CEZASI
9008     TRAFİK ZABITASI TESPİTİNE DAYALI ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI
9009     TURİZM PARA CEZASI
9010     TÜKETİCİYİ KORUMA KANUNUNA GÖRE KESİLEN PARA CEZASI
9011     ÇEVRE KİRLİLİĞİ PARA CEZASI
9012     ESNAF S.HARÇ
9013     GÜMRÜK VERGİSİ
9014     Yurt Dışı Çıkış Harcı
9016     BİLİRKİŞİ ÜCRETİ
9017     TÜRK ULUSLARARASI GEMİ SİCİL KAYIT HARCI
9018     YILLIK TONAJ HARCI
9022     KUR FARKI HESABI
9023     YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ BORCU HESABI
9024     KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME PRİMİ HESABI
9025     İHRACATTA VERGİ İADESİ HESABI
9026     GELİŞTİRME VE DESTEKLEME FONU HESABI
9028     DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONU HESABI
9029     DİPLOMA HARCI
9030     EK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ
9031     VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ
9032     EK TAŞIT ALIM VERGİSİ
9034     MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ
9035     TAŞIT ALIM VERGİSİ
9036     YİYECEK BEDELLERİ
9037     TEMİNAT O. YAPILAN THS.
9038     İADELERDEN ALACAKLILAR
9039     HESAP KART VE DEFTERLERİNE İŞLENMEYEN TAHSİLATLAR
9040     MERA FONU
9041     MERA FONU PARA CEZASI
9042     MÜLGA TRAFİK HİZMETLERİNİ GELİŞTİRME FONU TİCARİ PLAKA GELİRLERİ
9045     TAHSİLATI HIZLANDIRMA TEBLİĞİNE GÖRE VERİLEN TAHAKKUK
9051     DIŞ SEYAHAT HARCAMALARI VERGİSİ
9052     TAŞINMAZ MALLAR SATIŞ GELİRLERİ
9054     DİĞER TAŞINMAZ MALLAR İDARE GELİRLERİ
9055     TAŞINIR MALLAR SATIŞ GELİRLERİ
9058     PETROLDEN DEVLET HAKKI
9059     TİCARET SİCİL HARCI
9060     MADENLERDEN DEVLET HAKKI
9061     OYUN KAĞIDI GELİRLERİ
9062     TAPU VE KADASTRO HARÇLARI
9064     PASAPORT VE KONSOLOSLUK HARÇLARI
9065     TRAFİK HARÇLARI
9066     YARGI HARÇLARI
9068     GEMİ VE LİMAN HARÇLARI
9069     DİĞER HARÇLAR
9070     DEĞERLİ KAĞITLAR GELİRLERİ
9071     TAVİZLERDEN GERİ ALINANLAR
9072     İKRAZLARDAN GERİ ALINANLAR
9073     YEM ANALİZ ÜCRETİ
9074     ŞEKER FİYAT FARKI
9075     AKARYAKIT FİYAT FARKI
9076     BAŞKA VERGİ DAİRESİ MÜKELLEFİ
9077     MOTORLU TAŞIT ARAÇLARINA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (TESCİLE TABİ OLANLAR)
9080     DİĞER PARA CEZALARI
9081     ZİMMETLERE GEÇİRİLEN PARA VE DEĞERLERDEN BORÇLULAR
9082     FAZLA VE YERSİZ YAPILAN ÖDEMELERDEN BORÇLULAR
9083     SOSYAL DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMAYI TEŞVİK FONU
9085     TRAFİK CEZALARI
9086     ELEKTİRİK ENERJİ FONU
9087     TAKİP GİDERLERİ KARŞILIĞI ALINAN
9088     ÇIRAKLIK FONU
9089     2000/2 SAYILI BKK GEREĞİNCE YATIRIMLARI TEŞVİK FONUNA AKTIRILACAK TUTARLAR
9090     ÇEŞİTLİ GELİRLER
9091     PETROLDEN DEVLET HİSSESİ
9092     YÜKSEK ÖĞRENİM HARÇ KREDİSİ
9093     RESMİ ARABULUCULUK ÜCRETİ
9094     EM.SAN. 17 MAD. GELİRLERİN THK EDİLMEMESİ CEZASI
9096     4369/15 SUÇA İŞTİRAK EDEN KİŞİLER
9097     HAKSIZ ALINAN VERGİ İADESİ
9098     HAKSIZ ALINAN VERGİ İADESİ CEZASI
9099     KALDIRILAN VERGİ ARTIKLARI

Instagram

Instagram