İNSAN KAYNAKLARI

KRC İnsan Kaynakları Projelerinin esasını, İnsan ve Bilgi Kaynaklarının verimli, etkin ve doğru kullanımı, firma için ciddi ve vazgeçilemez bir kaynak yönetimi olarak ele alınması oluşturur. Öncelikle mevcut durumdaki ihtiyaçlar ve eldeki veriler kıyaslanarak, Optimum İnsan ve Bilgi Kaynakları Yönetiminin seviyesi, bir anlamda İnsan Kaynaklarında kapasite kullanma ölçeği belirlenir.


Daha sonraki sürecimizde, mevcut yapıdan geleceğin ihtiyaçlarına yetebilecek bir organizasyona dönüşüm ele alınmaktadır. Yani, bu günkü mevcut yapının daha ne kadar süreyle gidebileceği ve Organizasyonel değişime duyulan ihtiyaç zamanını belirlemektir.

Sonraki süreçlerde İş Sonuçları, Yeni ürün stratejileri, Araştırma-Geliştirme faaliyetleri, Pazarlama ve Pazar aktiviteleri, Kalite Yönetimi, Müşteri İlişkileri, Mali Ölçek ve Mali Disiplin konularının yanında İnsan ve Bilgi kaynaklarının nasıl bir harmoni ile yönetileceği önemli bir değere sahip olmaktadır. İşte bu çerçevede Organizasyonel Gelişimin planlarına başlamış oluyoruz.

Kurumların gelecek planlarındaki tüm projelerinde, Organizasyonel Yapının ve Organizasyonel ihtiyaçların da yer alması, İnsan kaynaklarının bu günden başlayan bir Geliştirme ve İyileştirilme sürecine girmesinin gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Kurumlara, İnsan Kaynakları ve Organizasyonel değişim destek projelerimizde, İnsan ve Bilgi kaynaklarının geliştirilmesi, geleceğin organizasyonlarına hazırlanması, Stratejik ve fark yaratan projelere entegrasyonu gibi, Yönetim kademelerinin önemli projelerine çözüm üretilmektedir.


İnsan Kaynakları Hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak için web sitemize BURADAN ulaşabilirsiniz.

Instagram

Instagram