KALİTE DANIŞMANLIĞISektörden ve ölçekten bağımsız olarak, kurumsal değerlerden, üründen ve hedeflerden de bağımsız olarak başta ve en bilinen haliyle Kalite Yönetim Sistemlerine ait standartları ulusal ve uluslararası kabul görmüş esaslara göre planlayarak kalitenin başlangıcının yapılması, her kurumun görevidir.

Hatta biraz iş dünyası tanımıyla konuşmak gerekirse; Kalite Yönetim Sistem standartları (ISO 9001, ISO 22001, ISO 27001…) öylesine bir boyut kazandı ki, bu standartları uygulamamak bir kurum ve kuruluş için eksiklik kabul edilirken, bunları yapmak ise artı olarak görülmüyor. Zira herhangi bir konuda tanımlanmış bir Kalite Yönetim Sistem Standardına uygun çalışmak her kurumdan beklenen bir şeydir.

Günümüzde ve hatta 2000’li yılların başlangıcından evvel ise, her kesin katılımıyla sağlanabilecek olan Toplam Kalite Yönetimi (TKY) modelleri üzerinde oldukça yol alınmıştır. TKY mantığında ise, kurumun hem içinde bulunduğu konuma ait girdilerini sağlayabilmesi, hem olabilecek maksimum düzeyde çıktıya dönüşmesi ele alınmaktadır. Bu kapsamda; Liderlik, Çalışanların Yönetimi, Kaynakların verimli ve etkin kullanımı, Politika ve stratejilerdeki etkinlik, Süreçlerin optimizasyonu ve yönetimi, Çalışan memnuniyeti, Müşteri memnuniyeti, Toplumsal memnuniyet,  İş sonuçları gibi kurumsal yapının tamamıyla ve her seviyesi ilgilidir.

KRC Kalite anlayışında, bir yapının ürünü, hizmeti, organizasyon kalitesi, Operasyonel  beceri düzeyi, geleceği planlayabilmesi, politika ve strateji üretmesi, taktik ve uygulama süreçlerinin becerisi, memnuniyet sağlama, iş sonuçlarını görme ve anlamlandırma… konularının tamamı yer almaktadır.

Ürün ve Hizmet kalitesi ile başlayan, Proseslerin Yönetimi ve Optimizasyonu ile devam eden ve en fazla bilinen /tanınan şekliyle de Yön Kalite Yönetim Sistem Standartları çerçevesinde belirginleşen Kalite anlayışında, kurumsal dokuya hizmet edecek Kalitenin Projelendirilmesini sağlamaktayız.

İhtiyaçlar ve kurumsal beklentiler en önemli gösterge olmakla birlikte, iki ana başlıkta Kalite Projeleri üretilmektedir.

Kalite Yönetim sistemlerinin kurulması ve belgelendirme sürecine destek

Genel Kalite Faaliyetleri
KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİNİN KURULMASI

Ülkemizde de ağırlıklı olarak 1990'lı yılların başından itibaren başlayan Kalite Yönetim sistemlerinin kurulması ve belgelendirilmesi, üzerinden geçen 20 yıldan fazla sürede başlangıç zamanlarına göre oldukça farklı konumlara gelmiştir. Öylesine ki, Kalite yönetim Sistemlerinin kurulması, ve Belgelendirilmesine sahip olunmazsa bu bir eksiklik olmakla birlikte, bu belgeye sahip olmak ise ciddi bir artı değildir. Yani bulunduğunuz sektörde "Olmazsa Olmaz" bir standardın uygulanması bir anlamda zorunluluk haline gelmiştir.

DYM olarak, kurumların Kalite Yönetim sistemleri kurulmasında, tüm çalışanların Operasyonel ve Organizasyonel anlamda algılayabildiği, uygulamasının kendisine katma değer üreteceği bir Kalite anlayışını sağlamaktayız.

Kalite Danışmanlığı hakkında daha fazla bilgi almak, Kalite Danışmanlığı Hizmetlerimizden yararlanmak için web sitemizi BURADAN ziyaret edebilirsiniz.

Instagram

Instagram