Marka Müşteriye Verilen Bir Sözdür


Perakende.org özel haberi


Günümüzde her firma daha iyi bir pazarlamayla daha iyi bir markaya ulaşmak istiyor. Ancak bunun yolu nereden geçiyor? 

KRC Yönetim Danışmanlığı ve Eğitim LTD Şti. eğitim müdürü Selva Bilen ile bu konuyu irdelerken, satış, pazarlama, marka yönetimi ve bilinçaltı pazarlama hakkında da konuştuk.


Pazarlama ve Pazarlama Yönetimi nedir?

Pazarlama, bir ürün veya hizmete karşı ihtiyaç yaratılması ve tüketiciye sunulmasıdır. Fikir aşamasından tüketiciye buluşana kadar devam eden bir süreçtir, hatta günümüzde satış sonrası da pazarlama devam etmektedir. Pazarlama Yönetiminde müşterinin ihtiyacı keşfedilirken pazar araştırması yapılır, tüketici gözünden imaj belirlenir, müşteriye nasıl değer yaratılacağı tespit edilir.

Pazarlama anlayışı günümüzde nasıl değişiyor?

Pazarlama kavramı ilk olarak 1.0 yani diğer bir deyişle ürün odaklı çalışılırdı, pazarlama karması (4P; fiyat, ürün, promosyon, yer) tüm pazarlama aktivitelerini anlatmak için yeterli olurdu, daha sonrasında Pazarlama kavramı 2.0 olarak karşımıza çıktı ve tüketici odaklı bir anlayış doğmuş oldu.

Günümüzde ise 3.0 ile müşteri odaklı, kişiselleştirilen, alıcıya değer yaratan pazarlama yöntemlerine bıraktı ve dinamiklerin artması pazarlama aktivitelerinin kontrolünü zorlaştırdı, tanımlamalar yetersiz hale geldi. Yeni pazarlama yöntemlerinde kişinin akıl, duygu ve düşünceleri önemsenmektedir, insan zihni üzerinde çalışmalar yapılmaktadır ve artık kişiselleştirme ön plandadır.

Pazarlama anlayışının değişmesindeki faktörler nelerdir?

Pazarlama anlayışının değişmesinde rol alan faktörlerini

-değişen teknoloji,
-küreselleşme,
-yasal düzenlemeler,
-özelleştirme
-yeni müşterinin gücü
-kişiselleştirme,
-artan rekabeti,
-satın alma ve birleşmeler ve
-perakendedeki değişim

şeklinde sıralayabiliriz.
Dinamik olarak bu değişimleri takip ederek, esneklik göstermek gerekmektedir. Ancak bu şekilde piyasaya ayak uydurulabilir.

Satış ve pazarlama hep birlikte kullanılıyor? Aralarındaki fark nedir?

Toplumda satış ve pazarlamanın aynı kavramlar olduğu algısı vardır, ikisi birbirinden ayrı düşünülemez, bir bütünü oluştururlar ancak ikisi birbirinden çok farklıdır. Pazarlama satış öncesi ve sonrası tüm süreçlerle ilgilenir, satış ise ürünü veya hizmeti kullanıcı ile bir araya getirir. Satış sahaya hâkimdir, kime ne kadar ürün satılacağını, riskleri, avantajları, fırsatları ve tehditleri fark eder, pazarlama departmanına iletir, bu sayede ürün/hizmet pazara ulaştırılır.

Neler pazarlanabilir?

Pazarlama çok geniş bir alandır; toplumda genel olarak sadece ürünün pazarlanabileceği düşünülürken, ürünlerin yanı sıra hizmetler, etkinlikler, tecrübeler, destinasyonlar, şirketler, bilgi ve fikirler de pazarlanabilir.

Ürün dediniz, markadan farklı olarak mı değerlendiriyor?

Ürün ile marka çok farklı iki kavramdır, ürünü bir fotoğraf karesi gibi düşünebilirsiniz. Hangi amaca hizmet ettiğinin bilinmesi ve tüketicinin ihtiyacının olup olmaması ürünün satışına karar verir; ürünler kopyalanabilir, objedir, fabrikadan çıkar ve diğerleri arasında fark belirtmez. Ancak marka kavramı alıcıya bir vaat sunar, eşsizdir, güven kavramını yaratır. Markayı özetleyecek olursak; Marka, “müşteriye verilen bir söz”dür.

Marka yönetimi şirketler için neden önemlidir?

Marka yönetimi ile tercih edilme sebebi yaratılır, markamıza ait ürünümüz diğer ürünler ile ayrışır. Tüketici ile bağ oluşturulur, böylelikle sadık müşteriler yaratılmış olur. Sadık müşteri markalar için olmazsa olmazdır. Değer yaratarak sürdürülebilirliği sağlamak da sadece marka yönetimi ile mümkündür.

Neler markalanabilir?

Pazarlanabilme gibi markalanabilme de çok geniş bir yelpazeye sahiptir. Online ürünler ve hizmetler, perakendeci ve dağıtımcı, spor-sanat ve eğlence, coğrafi lokasyon, fikirler ve sosyal amaçlar insanlar markalanabilir.

Marka konumlandırması ne oluyor?

Konumlandırma, markanın tüketicilerin zihninde oluşturduğu imajdır. Ürünle başlar ancak ürün üzerinde yapılan çalışmalar konumlandırma değildir, tüketicinin ürün nasıl gördüğü konumlandırmadır. Marka konumlandırılması yapabilmek için öncelikli olarak hedef kitle belirlenmelidir. Hedef kitlenin tercih yaptığı pazar araştırılıp rekabetin boyutları çizilmelidir. Diğer markalardan farklılaşma ve benzeşme noktaları değerlendirilip stratejiler oluşturulmalıdır. Marka konumlandırılması birebir bilinçaltı pazarlama ile ilişkilidir.

Bahsetmiş olduğunuz bilinçaltı pazarlama nedir?

Günümüzde tüketiciler artık daha bilinçli; araştırıyor, soruyor, öğreniyor, deniyor ve satın alma kararını veriyor. Diğer bir deyişle günümüz tüketici toplumu alışveriş yaparken mantığını kullanıyor, peki ya farkında olmadan kullandıkları duyguları? İşte bu noktada bilinçaltı pazarlama devreye giriyor, tüketicilerin satın alma kararlarını etkileyen duygularını kendilerinin bile farkında olmadığı teknikler ile ele alıyor. Bu tekniğe bilinçaltı pazarlama denir.

Bilinçaltı pazarlama ile normal pazarlama arasında nasıl bir fark bulunur?

Bilinçaltı pazarlama; görünen pazarlama yöntemlerinin içerisine gizlenmiş olan, beyin tarafından algılanan ve tüketici davranışlarına etki eden pazarlama tekniğidir. Bu teknikte işaret ve mesajlar saklıdır, bilinçaltına yerleşir ve tüketicinin birkaç marka arasından bir tanesini seçme kararını etkiler. Her türlü sektörde, bir çok mesaj iletiminde kullanılmaktadır.

Bilinçaltı pazarlama nerelerde karşımıza çıkar?

Bilinçaltını hedef alan sübliminal mesajlardan kaçış yoktur, kişiler kendilerini koruyamaz, çünkü farkında değillerdir ve bu mesajlara etki eden unsurlar her yerdedir; filmlerin 25. Karesinde, duygularımızda, içgüdülerimizde, geçmişe özlemimizde, batıl inançlarımızda, hayranlık duyduğumuz ünlü kişilerde, daha doğmamışken annemizin dinlediği müzikte... Kişiler de savunmasız olmalarının sonucu da mesajların etkisinde kalarak satın alma davranışlarını değiştirirler.

Perakende.org sitesinde yayımlanan özel haberimize buradan ulaşabilirsiniz.

Instagram

Instagram