İşbirliğinin Ölçüsü


Çalışma ortamlarında işbirliği hüküm sürmeye başlıyor. 


Yazarların son 20 yılda topladıkları verilere göre yönetici ve çalışanların işbirliği gerektiren faaliyetlerde harcadıkları zaman yüzde 50 ve daha fazla artmış durumda. 


Bu gelişme alkışlanası fakat değerli bir kaynağın tüketimi bu kadar çarpıcı bir biçimde arttığında duraklamalıyız.

Pek çok şirkette insanlar zamanlarının yüzde 80’ini toplantılarda veya çalışma arkadaşlarının ricalarını yanıtlamakla geçiriyor. Bu da kendi başlarına tamamlamaları gereken kritik işlere çok az zaman bırakıyor. Dahası, yazarların 300’den fazla organizasyonla gerçekleştirdikleri araştırmaya göre işbirliği içeren işlerin dağılımı aşırı derecede orantısız. Pek çok vaka da katma değerli işbirliğinin yüzde 20 ila 30’u çalışanların yalnızca yüzde 3 ila 5’inden geliyor. Girdi, tavsiye, kaynaklara erişim veya kimi zaman sadece toplantıda bulunmak gibi talepler yığını performansın zarar görmesine yol açıyor. Çalışanlar eve iş götürüyor ve kısa sürede tükenmişlik yaşamaya başlıyor. Bu da iş yeri sirkülasyonu nu gerçek bir risk haline getiriyor.

Liderlerin iki şekilde işbirliğini daha etkin yönetmeye başlaması gerekiyor

1-  Organizasyonlarda arz ve talebin haritasını çıkarmak ve çalışanlar arasında işi daha eşit dağıtmak

2-  Çalışanları daha verimli işbirliğine teşvik etmek.

Yazar: Martin Reeves, Simon Levin, Daichi Ueda
Kaynak: HBR Türkiye

Instagram

Instagram