Konsantre Lider


Konsantrasyon; duygusal, organizasyonel ve stratejik zeka gibi en elzem liderlik becerilerinin temelinde yatar. 


Dikkatimiz daha önce ise hiç bu kadar büyük bir hücum altında kalmamıştı. 


Liderlerin, çalışanların dikkatini strateji ve inovasyona yönlendirmesi gerekiyorsa,  öncelikle kendi dikkatlerini üç alanda odaklamayı öğrenmeleri gerekiyor… Kendilerine, diğerlerine ve dış dünyaya. 


Her liderin bu farkındalık üçgenini bolca ve kararında beslemesi gerekiyor.

Çünkü içe odaklanmadaki başarısızlık, sizi dümensiz; başkalarına odaklanmadaki başarısızlık sizi dünyadan bihaber bırakır.

Dışa odaklanmadaki başarısızlık ise gafil yakalanmanıza yol açar. Size iyi haber, hemen her tür dikkat pratikte güçlendirilebilir.

Duygusal zeka, sosyal zeka ve farkındalığı besleme gücüne dair pek çok kitabın yazarı, odaklanmanın neden güçlü liderlik için elzem olduğunu açıklıyor.

Odaklanan liderler kendi konsantrasyonlarına tamamen hakim olabilirler. İç duygularıyla temas halindedirler, dürtülerini kontrol edebilirler, diğerlerinin onları nasıl gördüğünün farkındadırlar, dikkat dağıtıcıları ayıklayabilir ve ayrıca zihinlerinin önyargılardan uzak serbestçe dolaşmasına müsaade ederler.

Daniel Goleman’ın “Konsantre Lider” yazısından alıntıdır.

Kaynak: HBR Türkiye

Instagram

Instagram