İş Yaşamında Mutsuzluk
Türkiye’de ise 25 Mart’ta Power of Happiness Türkiye Platformu tarafından düzenlenen İş'in Sırrı Mutluluk Konferansı ile mutluluk haftasında düzenlenen ilk etkinlik oldu. Power of Happiness Platformu’nun amacı organizasyonlarda mutlu olmanın gücüne ilişkin farkındalık yaratmak. Özellikle şirket yönetiminde aktif rol alan profesyonellerin ve girişimcilerin katıldığı konferans Nasıl daha mutlu olabilirim? sorusunun cevabına ulaşmanın iş dünyasının en önemli konularından biri haline geldiğini gösteriyor.

Peki İş’te mutluluk neden bu kadar önemli?

Günümüzün en az sekiz saati işle ilgili konularla geçiyor, kabaca hayatımızın üçte biri diyebiliriz. Birey olarak işimizi yaparken keyif almak hem sosyal ilişkilerimizi, hem de sağlığımızı olumlu etkiliyor. Kısacası iş hayatımızda mutlu olmak hayatımızın diğer alanlarına da direkt temas ediyor. Yapılan araştırmalar iş’te mutluluğun hem bireyler hem şirketler için oldukça önemli bir yeri olduğunu gösteriyor.

Gallup’un özellikle son yıllarda birçok ülkede binlerce şirket ve milyonlarca çalışan üzerinde yaptığı araştırmalar, çalışanların güçlü yönlerini fark etmelerini sağlayan, bu yönlerini kullanmaya fırsat yaratan ve geri bildirim veren şirketlerde daha mutlu olduklarını ve aidiyetlerinin yüksek olduğunu gösteriyor. Bu bağlılığın gerçekleşmesi durumunda, kârlılık, verimlilik, çalışan bağlılığı, müşteri odaklılık, hizmet kalitesi, iş kazaları, devamsızlık gibi konular organizasyonların lehine olacak şekilde etkileniyor.

Motivasyon en basit anlamıyla bir şeyleri yapma arzusudur. Hedef temelli davranışları başlatan, rehberlik eden ve devam ettiren bir süreçtir. İlhamın nereden alındığına bağlı olarak iç ve dış motivasyon olarak ikiye ayrılır. Dış motivasyon terfi, para, takdir edilme vb. gibi ödülleri içerir, iç motivasyon ise bir sonuca kişisel haz için ulaşma isteğidir.

İş hayatında çalışanların dış motivasyon unsurları ile mutluluğu insan kaynakları profesyonellerinin, yöneticilerin, işverenlerin, akademisyenlerin son yıllardaki en önemli gündemi. Bu konuda yazılan binlerce makale var, aynı zamanda araştırmalar, zirveler, konferanslar, bloglar bu gündemi destekliyor.

Mutluluk, değerler, motivasyon ve kariyer seçimi konularının özünde;

  • Perspektifimizi genişletmek. İş hayatında dış motivasyonu yöneten insan kaynakları yaklaşımlarının da bir yere kadar yetebileceğine inanıyorum ve sadece bu açıdan bakmayı hem işveren kârlılığı hem de çalışan mutluluğu açısından riskli buluyorum ve perspektifimizi genişletmeyi öneriyorum.
  • Proaktif yaklaşmak. Bilimin ve teknolojinin inanılmaz hızla geliştiği bir dünyada insan kaynakları konusunda önleyici aksiyonlara daha fazla yatırım yapmaya davet ediyorum.
  • Ortak projeler geliştirmek. Akademik çevreler, öğretmenler, ebeveynler, işverenler ve profesyoneller olarak kuşakların varlığını ve farklılığını kabul ederek, onların mutluluğunu garanti altına almaya çalışacak projeler geliştirmeyi veya desteklemeyi gündemimize dahil edelim diyorum.

Kaynak: HBR Türkiye

Instagram

Instagram