Liderler İçin Geleceğin Trendleri


Bireyler, şirketler ve kurumlar olarak anlamaya çalıştığımız en önemli olgu: "Gelecek"... 


Oysa gelecek hep belirsiz ve değişken.

Önümüzdeki yıllarda küresel ekonomideki dengesizliğin uzun bir süre daha devam etmesi beklenirken sosyal gücün, hükümetler ve bankalar gibi geleneksel kurumlardan topluluklara, bireylere ve hatta geleceği şekillendirecek olan büyük trendleri yakalayan şirketlere geçeceği tahmin ediliyor.

Artık kaynakların çok da uzak olmayan bir zamanda tükeneceğine dair sinyal veren yeryüzü, iklim değişikliği, nüfus artışı, sosyo- ekonomik kalkınma altyapıları gibi konulardan kaynaklanan sorunların çözümü için acilen yeni bir yönetim yapısı talep ediliyor.

Dünyanın bu gidişatına dur  diyecek olan şirketler de geleceği iyi okumak ve sorunların yönetimini inşaa sürecinde aktif rol oynamak zorunda.

İşte o şirketleri yönetecek ve dünyayı değiştirecek olan liderlerin büyük bir dikkatle izlemesi gereken öngörüler ve trendlerden bazıları…

  • HERŞEY SOSYALLEŞECEK
Yeni Nesiller Ve Onların Dijital Dünyası Daha İleri Taşınacak.
Sosyal teknolojiler gündelik yaşamın merkezinde artık. Sosyal nesiller ise  şirketleri içten dışa doğru   şekillendirirken onların  daha geniş, daha çevik networkler geliştirmesinde ve müşterilerine katma  değerli  hizmetler sunmasında yardımcı olacak. Mobilite, geleceğin iş çevrelerinin tam kalbinde yer alacak. Herkes “ bağlı” olacak ve evrensel ara bağlantılar yoluyla insanlar gelişecek, öğrenecek, ticaret yapacak. Mobil, kalkınma için en önemli dönüştürücü araç olacak. M2M teklonolojisi, toplumun  acil sorunlarıyla savaşacak. İletişim ve pazarlama çoklu ilişkilere geçiş yapacak.

  • DEĞER YENİDEN TANIMLANACAK
Tüketici “ yeni tüketici” kavramının hakkını verecek.
Değer kavramı 21. Yüzyılda yeniden tanımlanıyor. Tüketiciler hiç olmadığı kadar seçme özğürlüğüne sahip. Kişiselleştirme talep eden yeni tüketici, değer yatırımında  aktif rol oynayacak. Şirketlere “ kendi başına değil,benimle birlikte yap” diyerek geleneksel zihniyeti değiştirecek. Ekonomideki dengeler değiştikçe değer, “ benimle paylaş” noktasına gelecek. Paylaşım ekonomisi hız kazanırken, sahiplik kavramı değişecek ve sadece geçici kullanım ihtiyacı olan birçok kesim paylaşıma  ve kiralamaya odaklanacak. Bu, özellikle paylaştıkları deneyimlere değer veren ve topluma fayda sağlayan genç nesillerin eseri olacak.

  • HER ŞEYİN PAYLAŞTIRILMASI
Üretimde mobilite ağırlığını koruyacak.
Mobilite yeni bir aşama kaydedecek. Sabit telefonun bir zamanlar zengin ülkelerde oynadığı kritik rolü, bugün mobil telefonlar üstleniyor. Gelişen ekonomilerde “ bağlantılılık” aslında “ mobil bağlantılılık” haline gelecek. Mobil sayesinde tüketim, her yerde ve her zaman gerçekleşmekle birlikte, değer yaratmak ve yakalamak üzere araçlar ve kaynaklar da daha geniş bir şekilde dağıtılacak.


  • BİR SONRAKİ ENDÜSTRİYEL DEVRİM
Robotlar ve akıllı makineler toplumu yeniden tanımlayacak.
Robotlar; resepsiyonistler,hasta bakıcılar,bankadaki veznedarlar ve hatta gardiyanlar bile yerini alacak. Ve teknoloji sayesinde amatör çalışanlar, bir zamanlar profesyonellerin yaptıkları pek çok işin üstesinden gelecek. Yaşlı nüfusun artışıyla yaşlılara bakım önem kazanacak. Robotların giderek insanların yerini almasının sonucunda ise devasa iş kayıpları olacak. Akıllı makinelerin bir sonraki dalgası, yeni iş kolları yaratacak. İşgücünün bu işlere hazır ve yetkin olacağı ise hep gündemde olacak.

  • ŞİRKETLER GÜCÜNÜ ARTIRACAK
Sadece kar değil toplumun yararına sosyal amaçlar da önemsenecek.
PEK çok şirket, çoğunlukla diğer şirketlerle sosyal ve ekonomik sorunların değerlendirmek üzere yeni bir rol üstlenecek. Sosyal sorumluluk, sürdürülebilirlik çerçevesinde kaçınılmaz olacak. Kurumlar; bağlı oldukları şirketin motivasyonu ve yarattığı etkiye dikkat eden ve bunu talep eden tüketicilerin, çalışanlar ve paydaşlarının göz önünde etkin faaliyet göstermek için meşruiyet inşaa etme etmeninin yollarını arayacak. Şirketler, toplumla karşılıklı fayda sağlamayı fark ettikçe bu iyi sonuçlar verecek. Bu anlamda kurumsal amacını bu yolda yeniden tanımlayan şirketleri iyi inceleyin.

Kaynak: GM Dergi’den alıntıdır.. Yazının devamına buradan ulaşabilirsiniz…

Instagram

Instagram