Sınır Çizgilerinde Karar Almak

Pazarlama organizasyonları diğer fonksiyonlarla eskisinden çok işbirliği yapmak zorunda. 


Ama genellikle yapısal kısıtlamalar ve iletişim bozuklukları sebebiyle ihtiyaçları olan bilgi ve kaynaklara erişemiyorlar. 


Pazarlamanın öncüleri bu bariyerleri kırmak için, karar sürecini fonksiyonlar arasındaki sınır çizgilerine taşıyor ve üç alana odaklanıyor:  

  • Planlama ve strateji 
  • İcra
  • Operasyon ve altyapı

Target ve Nordstrom gibi şirketler; net roller, karar kriterleri ve tanımlı süreçler belirleyerek karar sürecini bir akışa bağlayan basit araçlarla pazarlama ve diğer birimler arasında işbirliğini geliştirdi. Her bir ilişkinin önemi şirketten şirkete değişir ve bazı organizasyonlar ürün geliştirme, hatta finans gibi bambaşka arayüzlerin fırsatlar yaratacağını keşfedebilir. Hiçbir şirket her sınır çizgisini ele alamaz ama en önemli kararları belirleyen ve onların nasıl daha etkin alınabileceğini öğrenen organizasyonlar daha başarılı ve güçlü pazarlama uygulamalarında bulunacaklar.

Aditya Joshi ve Eduardo Giménez’in “Karar Odaklı Pazarlama” adlı yazısından uyarlanmıştır.

Kaynak: HBR Türkiye

Instagram

Instagram