Yöneticiler İçin Empati’nin Sınırları


Hemen hemen her yerde Empati'den bahsedilir. 


Kritik bir liderlik becerisi olduğu, organizasyondaki diğerlerini etkilemenize, paydaşların endişelerini anlamanıza, sosyal medya takipçilerine yanıt vermenize ve hatta toplantıları daha iyi yönetmenize yardımcı olan bir unsur olduğu vurgulanır.


Fakat empatinin de sınırları vardır.

Empatinin ruhsal ve zihinsel bir yükü vardır. Hatta etik muhakememize zarar verebilir. Aynı zamanda sınırlı bir kaynaktır: Bir kişi veya gruba ne kadar empati gösterirsek, diğerlerine daha az kalır. Çalışanların empati rezervlerini sürekli kullanmalarını beklemek, bireysel ve organizasyonel performansa zarar verebilir.

Yöneticiler birkaç basit strateji kullanarak empatinin yan etkilerini engelleyebilir; iyi etkileri ise teşvik edebilir.

- Birincisi herkesi anlamalarını ve herkesle empati kurmalarını beklemektense, çalışanların belli bir paydaş grubuna odaklanmalarını sağlayın.
- İkincisi, diğerlerinin ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarını da giderecek biçimde karşılamalarını sağlayın. Böylece her etkileşimde kendilerini tükenmiş hissetmeyeceklerdir.
- Üçüncüsü empati molaları vermelerini sağlayın. Sadece kişisel ihtiyaçlarına odaklanmalarını, kendi rezervlerini doldurmalarını sağlayın.

Yazar: Adam Waytz
Kaynak: HBR Türkiye

Instagram

Instagram