Finans Danışmanlığı Hizmetleri Neleri İçerir?

Finans Danışmanlığı

Finans Danışmanlığı hizmetleri, teknik fizibilitelerin incelenmesi, senaryo analizlerinin yapılması, sektör analizi ve nakit akış projeksiyonlarının oluşturulması ile finansman ihtiyacının tutar ve vadelerinin belirlenmesi hizmetlerini içermektedir.


Hazırlanan proje raporu, gerek yurt içi gerekse yurt dışı banka ve finans kuruluşlarına sunularak, projeye uygun finansmanı sağlar.


Finans Danışmanlığı hizmeti almaya karar verdiğinizde bilmeniz gereken bazı süreçler vardır.


Bunlar; İşletme Sermayesi Finansmanı, Borç Yapılandırma & Risk Konsolidasyonu, Faaliyet Danışmanlık Hizmetleri, Fiyatlandırma ( Pricing ) Hizmetleri, Bütçeleme Hizmetleri.


Şimdi Finans Danışmanlığı Hizmetinin içeriğini oluşturan bu hizmetlere ayrı ayrı bakalım.

Finans Danışmanlığı / İşletme Sermayesi Finansmanı

- İşletmenizin ihtiyaç duyduğu kısa vadeli ticari krediler ve alacak finansmanı (faktoring) işlemleri ile nakit akışını düzenleyebilirsiniz.
- Bu süreçte, şirketinizin kısa vadeli finansman ihtiyacı belirlenir, uygun vade ve faizler ile alternatif finansman kaynaklarını önerilir ve bu kaynakların sağlanmasına aracılık edilir.
- Uzun vadeli satışlar ve stoklu çalışma sebebiyle oluşan finansal ihtiyaçların orta vadeli krediler ile fonlanarak işletme döngüsünün rahatlatılması için size uygun çözümler sunulur.

Finans Danışmanlığı / Borç Yapılandırma / Risk Konsolidasyonu

- Yatırımların kısa vadeli borçlanma ile finanse edilmesi veya yatırım sonrasında yeterli kâr elde edilememesi, katlanılan faiz yükü işletmenin sağlıklı bir şekilde yönetilmesini engeller.
- Bu durumda kısa vadeli kredilerin yeniden yapılandırılarak orta/uzun vadeye yayılması ve beraberinde faiz yükünün azaltılması gerekir.
- Finans Danışmanlığı yapacağı çalışmalar ile şirketinizin orta/uzun vadeli borç geri ödeme gücünü inceler, kârlılığın arttırılması için gerekli tedbirler konusunda önerilerde bulunur ve uygun şartlarda finansman sağlanmasına aracılık eder.
- Kredi geri ödemelerinin düzenli bir şekilde yapılması için size sürekli bir danışmanlık hizmeti verir.

Finansal Danışmanlık


Finans Danışmanlığı / Faaliyet Danışmanlık Hizmetleri

Faaliyet danışmanlık hizmetleri şu çalışmaları içerir.

- Stratejik plânlama ve sermaye tahsisi için karar süreçlerinin oluşturulması.
- Şirketlerin büyüme hedeflerini sayısallaştırılması.
- Şirketlerin mevcut tahsilât sisteminin iyileştirilmesi.
- Yeni tahsilat sisteminin oluşturulma çalışmaları. (DBS – Doğrudan Borçlandırma Sistemi veya Cash Card )
- Günlük, Haftalık, Aylık ve Yıllık Nakit Akım ( Cash- Flow ) tablolarının hazırlanması.
- İşletme sermayesi ihtiyacının belirlenmesi.
- Alıcılar ve satıcılarda ortalama tahsilat sürelerinin hesaplanması. (ACD - Average Collection Day)
- Stok devir hızının hesaplanarak optimizasyonun sağlanması.
- ACD’ lere göre aksiyon plânı oluşturularak ilave “İşletme Sermayesi” yaratılması.
- Şirketlerin Müşteri  - Satıcı sözleşmelerinin gözden geçirilmesi.
- Bankalarla ilgili günlük operasyonel işlemlerin yürütülmesi.

Finans Danışmanlığı / Fiyatlandırma ( Pricing ) Hizmetleri

- Mevcut satış fiyatlarının kontrol edilerek fiili kâr marjlarının tespiti.
- Fiili maliyetlerin analiz edilmesi.
- Standart maliyetlerin oluşturularak satış fiyatlarında standardizasyonun sağlanması.
- Operasyonel Giderlerin kontrol altına alınması.
- İthalat maliyetlerinin analiz edilmesi ve optimizasyonu.

Finans Danışmanlığı / Bütçeleme Hizmetleri

- Aylık ve Yıllık Bütçelerin hazırlanması.
- Proforma Bilanço, Gelir tablosu, Nakit Akım ve Fon akım tablolarının hazırlanması.
- Bütçe ve fiili gerçekleşmelerin kontrol edilmesi ve farkların sebep sonuç ilişkisinin irdelenmesi.
- Bütçelerin Raporlanması.

Siz de KRC Yönetim Danışmanlık Hizmetleri hakkında detaylı bilgi almak için +90 216 4747426 numaralı telefonumuzdan ya da info@krcyonetim.com mail adresimizden bize ulaşabilirsiniz.KRC Yönetim Danışmanlık, Yönetim Danışmanlığı, Kurumsal Eğitimler, Eğitim Danışmanlığı, 

İnsan Kaynakları, İnsan Kaynakları Danışmanlığı, Bordrolama Hizmetleri, Finansal Danışmanlık, Finans Danışmanlığı, Yatırım Danışmanlığı, Kurumsal Gelişim Danışmanlığı,

Vergi Danışmanlığı, Bordrolama, Bordrolama Danışmanlığı, Mali Müşavirlik, Mali Müşavirlik Hizmetleri, Aile Şirketleri, Aile Şirketleri Danışmanlığı, Aile Şirketleri için Yönetim Danışmanlık, Aile Anayasası, Aile Şirketleri için Aile Anayasası,

Instagram

Instagram