İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIĞI

İnsan Kaynakları Danışmanlığı


Yapılan araştırmalara göre; çalışanlarını işe alım sırasında ve sonrasında psikometrik ölçüm araçları ile değerlendiren kurumlar, karlılık ve etkinlik düzeyi daha yüksek kurumlardır.


İşe uygun bireyi tespit etmek büyük bir rekabet üstünlüğü sağlamaktadır. 


İnsan Kaynakları Danışmanlığı


Yaptığı işe uygun çalışan, performansı daha yüksek, daha memnun, çalıştığı kuruma daha bağlı, stres düzeyi daha düşük birey anlamına gelmektedir.

KRC, insan kaynakları yönetiminin tüm fonksiyonlarıyla firmaların hedefleri göz önünde bulundurarak kurgulamaktadır. Profesyonel insan kaynakları danışmanları tarafından kurulan bu sistemlerin, geliştirilmesi ve devamlılığının sağlanması için gerekli alt yapı çalışmaları yapılarak sistemler hayata geçirilmektedir.

İnsan Kaynakları hizmetlerinin şirketinize katkıları ise şöyledir;

 - İnsan Kaynakları departmanının işlevlerini kolaylaştırmak, hızlandırır,

-  Çalışma hayatının kalitesini artırır,

-  Standardizasyonu sağlar,

-  Çalışanlar arasındaki gri alanların tespiti ve alanların ortadan kaldırır,

-  Çalışanların net görev tanımlarını oluşturur,

-  Şirketin organizasyon seviyesini oluşturur ve 6 ayda bir geri bildirim ile takibini sağlar,

-  Kişi / departman bazlı eğitim ihtiyaç ve bütçelerini belirler,

-  Departmanlara mentor atamasını sağlar,

-  Tüm şirketin mevcut yapısına göre departmanların kadrolarını tespit eder,

-  İşgören değişim çabukluğu oranının ölçülmesini sağlar,

-  Mevcut durumu inceleyip değerlendirmek & iyileştirmeleri tespit eder,

-  İnsan kaynağının kurum içerisinde doğru konumlandırır,

-  Şirket içi anketlerin yapılarak, değerlendirir,

-  Performans artışını sağlar,

-  Kurumsal imaj ve saygınlık artışı sağlar,

-  Çalışan yetkinliklerini etkin bir şekilde tespit etmek ve geliştirir,

KRC firmalara olumlu ve yapıcı yönde katkı sağlamayı hedeflemektedir.


Siz de KRC İnsan Kaynakları Hizmetlerinden yararlanmak için bize; 

+90 216 4747426 / +90 530 5802480 numaralı telefonlarımızdan ya da info@krcyonetim.com mail adresinden ulaşabilirsiniz.KRC Yönetim Danışmanlık
Yönetim Danışmanlığı
Kurumsal Eğitimler
Eğitim Danışmanlığı
İnsan Kaynakları
İnsan Kaynakları Danışmanlığı
Bordrolama Hizmetleri
Finansal Danışmanlık
Finans Danışmanlığı
Yatırım Danışmanlığı
Kurumsal Gelişim Danışmanlığı
Vergi Danışmanlığı
Bordrolama
Bordrolama Danışmanlığı
Mali Müşavirlik
Mali Müşavirlik Hizmetleri

Instagram

Instagram