UN Global Compact & 20th Year...Merhaba Sevgili Dostlarım,

Evet! Bu yıl; “BM Birleşmiş Milletler - KİS Küresel İlkeler Sözleşmesi / UNGC” nin 20. Yılı!

2000 - 2001 Yıllarında BM Genel Sekreteri Sn. Kofi Annan önderliğinde; "Sürdürülebilir Bir Gelecek + Topluma Ödenmesi Gereken Vergi + Dünyayı Ödünç Aldığımız Çocuklarımıza Olan Borçlarımızı Ödemek" ilkeleriyle, iş dünyasında yayılmaya başlayan ve de “2001 Uluslararası Lions Konvansiyonu - Indianapolis / ABD” den bu yana, "Hem Kişisel + Hem Kurumsal + Hem de Sektörel" olarak desteklediğimiz "BM - KİS / UN Global Compact" 20 Yaşında!..

BM Küresel İlkeler Sözleşmesinin ana amacı kurumsallaşma ve dolayısıyla sürdürülebilirliktir!

Sizlerinde çok iyi hatırlayacağı gibi, marka olma yolunda yapmakta olduğunuz kurumsallaşma çabaları sonucunda, nesilden - nesile elde edilecek en büyük kazanç olan, “Sürdürülebilirlik”; kurumsal yurttaşlık ilkeleriyle - kişilerden bağımsız olarak, gelecek nesillere zarar vermeyecek şekilde - bugünün ihtiyaçlarına cevap verebilmek için, hizmet veya ürünlerimizi daha verimli, tüketimlerimizi de daha bilinçli hale getirerek... Hedefleri belirlemek + planlamaları yapmak + stratejileri saptamak + uygulamaya koymak + gelişmeleri denetlemek, şeklinde açıklanmakta!

Dünya ekonomisinin yaklaşık yüzde doksanının özel sektör tarafından yönetildiği günümüzde, özel sektörün “Sürdürülebilir Kalkınma Yolunda Atacağı Adımların Önemi”nden yola çıkılarak hazırlanan bir sistem olan UN Global Compact; iş dünyasının - sivil toplum kuruluşları ve yerel otoritelerle işbirliğine giderek, bölgesel kalkınmayı tetikleyecek projelerin hayata geçirmesini amaçlar. Paranın kazanıldığı paydaşlara ve dolayısıyla halka ödenmesi gereken bir çeşit vergi (Halk Vergisi / Sn. Doruk Uzuner) niteliğindeki “Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi” toplam 10 maddeden oluşmakta!

Bilindiği üzere, bu on ilke; (1) İnsan Hakları, (2) Çalışma Standartları, (3) Doğa ve Çevre, (4) Yolsuzlukla Mücadele (4. Başlık 2004 yılında ilave edilmiştir!) “Ana Başlıkları” altındadır!..

UN Global Compact ile ilgili ülkemizde yaşanan ulusal gelişmeleri kısaca hatırlayacak olursak;

2005 ve 2007 yıllarında girişimin ilk safhası İstanbul’da tamamlandı. Bu safhada ulusal ve uluslararası anlamda, başta özel sektör ve de çok uluslu şirketler olmak üzere, ilgili kurumlar arasında “Binyıl Kalkınma Hedefleri”ni destekleme yönünde, yeni ortaklıklar geliştirildi. ARGE Danışmanlık A.Ş. ve KALDER girişimin Türkiye’den ilk imzacıları oldular.

Yönetim Danışmanlığı


2007 de her zaman sevgi ve saygıyla andığımız “Mustafa Koç” 117 Koç Grubu şirketi adına UN Global Compact’ı imzaladı. UNDP İstanbul Proje Ofisi açıldı. Bu gelişmelerle, önce kalkınmaya yönelik yenilikçi iş dünyası ortaklıkları için, yeni bir çatı oluşturuldu. İstanbul’da eski Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan’ın katılımıyla “Liderler Gala Yemeği” düzenlendi ve 30’ un üzerinde şirket bu etkinlikte yer alarak, ayrı ayrı UNGC sözleşmesi imzacısı oldular.

2008 ve sonraki yıllarda; YILBAK Ticaret A.Ş. ve ARGE Danışmanlık A.Ş. tarafından, İEİS + TİSK destekleriyle, çok özel bir proje olan “Sektörel Yayılım Projesi” geliştirildi.

2009 da başlayan çalışmalar neticesinde 24.05.2010 da Dünya’da ilk kez, ilaç sektöründeki 33 ilaç şirketini bir araya getiren YILBAK Ticaret A.Ş. ile ARGE Danışmanlık A.Ş. + Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu + İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası önderliğinde, uluslararası sektörel bir proje olarak “BM Küresel İlkeler Sözleşmesi” topluca imzalandı.

İmzacı sayısını artıran bu çalışma Ulusal Ağlar tarafından en iyi uygulama seçildi ve GC Ulusal Ağları için, çok güzel bir örnek teşkil etti. (Yılbak Ticaret A.Ş. olarak sektörel imza projesini ve “ilaç sektörü”nde bu konuda yaptığımız girişimler ile yaşanan gelişmeleri, 2009 yılı sonlarında Seyrantepe’deki ofislerinde ARGE Danışmanlık A.Ş. ile paylaştığımızda gördüğümüz ilgi, ciddi anlamda muhteşemdi!.. Sn. Ergün Akın ve Sn. Vedia Öder’e özel teşekkürler.)

Global Compact Türkiye oluşumu için; AK-KİM + ARGE Danışmanlık A.Ş. + KOÇ Holding + TİSK + TÜSİAD + SABANCI Holding ve ZED Etkinlik Danışmanlığı... 2009 ve 2012 döneminde “Ulusal Yürütme Komitesi” olarak belirlendi. ARGE Danışmanlık A.Ş. adına, Sn. Dr. Yılmaz Argüden ilk “Türkiye Ulusal Temsilcisi” seçildi.

2012 de “7. UN Global Compact - Ulusal Ağlar” toplantısına “İstanbul” ev sahipliği yaptı. TİSK ve TÜSİAD; “UNGC Türkiye Ulusal Ağı Sekretaryasını” ortaklaşa yürütmek üzere anlaştılar. Bu tarihlerde Sn. Güler Sabancı UNGC Yönetim Kurulu’na, BM Genel Sekreteri tarafından atandı.
Boyner Holding de “UNGC Tedarik Zinciri Sürdürülebilirliği Danışma Kurulu” ülke üyesi olarak belirlendi. Yerel Ağ üyeleri tarafından “Global Compact Türkiye” çalışmaları başlatıldı.

BORSA İstanbul “Sürdürülebilir Borsalar” girişiminin kurucu üyeleri arasında yer aldı.

2013 yılında Global Compact Türkiye ilk genel kurul toplantısı yapıldı ve ilk yönetim kurulu seçimi gerçekleştirildi ve de Sn. Dr. Yılmaz Argüden ilk başkan seçildi.

Yine aynı yıl “Barış İçin İş Dünyası (B4P) Girişimi” Liderler Zirvesinde tanıtıldı. Global Compact Türkiye, B4P nin kurucu üyeleri arasında yer aldı.

Ayrıca; Sabancı Üniversitesi “Sorumluluk Sahibi Yönetim İlkeleri (PRME) Girişimi” nin öncüleri grubuna atandı.

2014 yılında ise Sn. Dr. Yılmaz Argüden, Ulusal Ağlar Danışma Kurulu Başkanı seçildi.

Boyner Holding CEO su Sn. Cem Boyner, Kadının Güçlendirilmesi İlkeleri Liderlik ödülünü kazandı. UN Women + Sürdürülebilir Finans + Çevre... Gibi çalışma grupları oluşturuldu. Daha sonra da TÜSİAD ve İEİS nin destekleri ile “UNGC ve İlaç Sektörü Kurumsal Sosyal Sorumluluk da Beşinci Yıl” projeleri ve öneriler toplantısı, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesini 24.05.2010 da sektörel olarak topluca imzalayan, ulusal ve uluslararası ilaç şirketlerinin çok yoğun katılımıyla gerçekleştirildi ve de yeni projeler kararlaştırıldı!

2014 ve 2015 yıllarında özellikle... TC. Kadıköy Belediyesi ve bölge Yelken Kulüpleri işbirliğiyle ve de Marmara Yelken Kulübü önderliğinde planlanan... Yerel Yönetimler + Yelken Kulüpleri + Üniversite Sürekli Eğitim Merkezleri + Sektörel Dernekler ve Şirketlerin - içinde yer aldığı, sıfır maliyetle tüm Yelken Kulüplerimize sürdürülebilir bir şekilde sponsorluk sağlayabilecek ve de bu isim ve şekil itibarıyla uluslararası anlamda ilk kez düzenlenecek olan “Kurumsal Gelişim + Yelkencilik ve Ekip Çalışması + Sponsorluk + Kurumsal Sosyal Sorumluluk / UNGC. BM Küresel İlkeler Sözleşmesi" temalı "Uluslararası Yelken Kongresi" çalışmalarına başlandı.

(Uluslararası Yelken Kongresine destek veren, başta “ISAF Uluslararası Yelken Federasyonu + TYF Türkiye Yelken Federasyonu + Kadıköy Belediyesi + MYK Marmara Yelken Kulübü” olmak üzere; MÜ Marmara Üniversitesi’ne + GİSBİR Gemi İnşa Sanayicileri Birliği’ne + YILBAK Ticaret A.Ş.’ne + KRC Yönetim Danışmanlık Ltd.e + MASS Su Arıtma Sistemleri A.Ş.’ne + Sporturist Su Sporları A.Ş.’ne + DAY Group A.Ş.’ne + Renoval Kozmetik Ltd.e + İntekmar / Momenta Yachts a ve de Sn. Dr. Yılmaz Argüden’e, bir kez daha sonsuz teşekkürlerimizle!)

Daha sonraki yıllarda küresel ısınmaya ve iklim değişikliklerine dikkat çekilerek, su ayak izi ve karbon ayak izi çalışmaları başlatıldı. 2019 - 2020 döneminde ise “UN Young SDG Innovators (Genç SKA Yenilikçileri) Programı” genç yetenekler tarafından ülkemizde büyük ilgi gördü!..

Evet, sevgili dostlarım! 

2000 yılından bu yana iş dünyasına sürdürülebilirlik yolculuğunda önderlik eden UN Global Compact bu yıl kuruluşunun 20. Yaşını kutluyor. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulaşmak için hedeflenen 2030 yılına 10 yıl kala Birleşmiş Milletler bu dönemi “the Decade of Action” (Eylem 10 Yılı) olarak tanımlıyor. 

Sorumlu iş dünyası liderleri + kamu ve sivil toplum temsilcileri, işte bu gündemle 15 ve 16 Haziran 2020 tarihlerinde New York da biraraya geliyor.

Bu kapsamda 15 Haziran 2020 tarihinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres!in katılımıyla BM Genel Merkezinde “Liderler Zirvesi”, 16 Haziran 2020 tarihinde ise Jacob Javits / Kongre Merkezinde; seminerler, paneller, atölye çalışmaları, fuar alanları ve networking etkinlikleri düzenlenecek. (Başkan Lise Kingo’nun özel daveti içinde, ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum.)

İş dünyasının, taahhütlerinin ötesinde harekete geçeceği yeni 10 yıla hazır olmak ve tüm dünyadan UN Global Compact Üyelerinin katılımıyla, küresel sürdürülebilirlik gündeminin şekilleneceği bu zirveye katılmak, “Global Compact Türkiye” ve Üyelerine çok yakışacak!

Tüm bu çalışmalarımızdaki katkılarından dolayı;  Sn. Kıymet ve Muzaffer Tansal’a + Sn. Haluk ve Bilge Öztap’a + Sn. Doruk ve Semih Uzuner’e + Sn. A. Cenan ve Doğan Torunoğlu’na + Sn. Dr. Yılmaz Argüden ve Sn. Pınar Ilgaz’a + Sn. Hansın Doğan ve Sn. Deniz Öztürk’e + Sn. Turgut Tokgöz’e ve Sn. Ferda Fındık’a + Sn. A. Güneş Özdek’e + Sn. Serdar Dinler ve Göksel Topçu’ya + Sn. Melek Pierre Thomas Peter Bilge’ye + Sn. SuCRS Sevim Akyol ve Candan Tunçalp’e + Sn. Dr. İsmail ve Zümrüt Engil’e + Sn. Can Kapyalı’ya + Sn. Nüvid ve Ayhan Güray’a + Sn. Arzu ve Pekcan Birinci’ye + Sn. Erdinç Gündüz ve Sn. Mustafa Yavuzlar’a + Sn. Alim Seferoğlu ve Sn. Ercü Faruk Öztürk’e + Sn. Üstün Aydınalp ve Sn. Alaaddin Kıla’ya en içten teşekkürlerimle!..

Sevgi ve Saygılarımla

Ali Rıza DEĞER

Tüm makalelerimize BURADAN ulaşabilirsiniz.

Siz de KRC Yönetim Danışmanlık Hizmetleri hakkında detaylı bilgi almak için +90 216 4747426 / +90 530 5802480 numaralı telefonlarımızdan ya da info@krcyonetim.com mail adresimizden bize ulaşabilirsiniz. Instagram

Instagram