ERP SÜREÇ DANIŞMANLIĞI

ERP SÜREÇ DANIŞMANLIĞI


ERP ( Enterprise Resource Planning ) Türkçe karşılığı Kurumsal Kaynak Planlaması olan bileşeni ifade etmektedir. 


ERP; organizasyon içerisinde yer alan, tüm verilerin ve iş akışlarının, ortak bir noktaya entegre edildiği, bütünleşik bir bilgi sistemidir. Kurum ya da kuruluşların; finansal hareketleri, üretim aşamaları, muhasebe kayıtları, tedarik zincirleri, lojistik sistemlerini yönetmek için kullanılır. ERP ayrıca; satış, CRM ( müşteri ilişkileri ) bakım ve kalite, insan kaynakları ve performans yönetimleri, projeler ve projelerin risk yönetimi, bütçeleme çalışmaları, iş zekâsını ve günlük rutin iş faaliyetlerinin yönetilmesini de kapsayan, bilişim sistemlerini barındırır.


ERP PROJELERİ

Oldukça geniş kapsamlı, uzun süreçlere yayılan, maliyete ihtiyaç duyan, stratejik bir yatırımı ifade eder. Öncelikli olarak, oluşturulan hedeflerin, nerede olunduğu / nereye varılacağı gibi mevcut durum analizlerinin, çok iyi bilinmesini gerektirir. İş hayatında plânsız olmak, büyük bir zaman ve maliyet israfına neden olur. ERP Süreç Danışmanlığı, tüm bu israfın belirlenmesine ve durdurulmasına destek olan önemli bir müdahale sistemidir.


ERP SİSTEMLERİ

Geniş kapsamlı iş süreçlerinin her birini, bir bütün olarak tanımlayan ERP Süreç Danışmanlığı, bahsi geçen tüm iş süreçlerinin arasındaki koordine veri akışını sağlamaya destek olur. Kurum ya da kuruluşların, ortak işlem verilerini birden fazla kaynaktan toplar. Çok kaynaklı veri kullanım yanlışlarını ortadan kaldırır. ERP Süreç Danışmanlığı, kesin bir veri doğruluğunu mümkün kılar.


Yönetim Danışmanlığı

ERP SÜREÇ YÖNETİMİ / KURUMLARA SAĞLADIĞI FAYDALAR

 • Sektörünüzdeki rekabet gücünüzü arttırır ve rekabet edebilir halini sürdürebilir kılar.
 • Gerek yerel gerekse Dünya çapındaki rakiplerinize göre, hızlı ve esnek olabilmeniz için işletmenizi şekillendirir.
 • İşletmenizin zaman, maliyet ve iş gücü gibi tüm kaynaklarını, performans ve verimlilik olarak geri dönüşüm oranlarını, ölçümleyebilmenizi mümkün kılar.
 • Mevcut ya da potansiyel müşterileriniz için, ihtiyaçlarının ötesinde, ürün ya da hizmet sunabilmenizi sağlar.
 • Şirket çalışanlarının ve müşterilerin memnuniyetlerinin artmasını mümkün kılar.
 • İşletmedeki iş yapış şekillerinden, yönetim, operasyon ve organizasyon süreçlerini kolaylaştırır.
 • İşletmenin amacı ve hitap ettiği alanlar yeniden tanımlanarak, hedeflere ulaşmanın yolunu kısaltır.
 • Süreçlerin tamamlanmasını hızlandıran sistematik çalışmalar ile iş akışını iyileştirir.
 • İşletme içerisinde oluşan ya da oluşabilecek yanlışları minimize eder.
 • İş akışında, ihtiyaç duyulmayan ve fayda sağlamayan iş zamanlarını ortadan kaldırır.
 • İşletmenin başarısını olumsuz etkileyen, eksik kalan, unsurların belirlenmesi ve işletmeye kazanç sağlamak için sürecin yönetilmesi, kurumlar için büyük önem taşır.

ERP Süreç Danışmanlığı bir kurumda uygulanmaya başladığında, kurumun iş yapma şeklinde ve yapılanmasında değişimler yaratır. Bu olumlu değişim, hedefler doğrultusunda yönetildiğinde çok büyük kazanımları elde etmeyi sağlar.Siz de KRC Yönetim Danışmanlık / ERP SÜREÇ DANIŞMANLIĞI Hizmetleri hakkında detaylı bilgi almak için +90 216 4747426 / +90 530 5802480 numaralı telefonlarımızdan ya da info@krcyonetim.com mail adresimizden bize ulaşabilirsiniz. 

Instagram

Instagram