ÇALIŞAN BAĞLILIĞI GELİŞTİRME ÖNERİLERİ

ÇALIŞAN BAĞLILIĞI GELİŞTİRME ÖNERİLERİ

Dünya genelinde, birçok ülkede yapılan çalışan bağlılığı araştırmaları, ilginç sonuçlar sunuyor. Çalıştığı kurum ya da kuruluşa karşı bağlılık gösteren çalışanların, üretkenliğinin, müşteriyle empati kurması ve odaklanmasının, kuruma karşı sadakatinin, daha yüksek seviyelerde olduğu görülüyor. Çalışan bağlılığı yüksek seviyede olan şirketlerin, kârlılık oranları da, buna paralel olarak yükseliş gösteriyor.


Şirketin değerlerini ve misyonunu üstlenen çalışanlar, bu değeri müşterilerine aktarmakta daha başarılı oluyor. Yapılan bir diğer araştırma olan, Raconteur tarafından sunulan bilgilere göre; Y neslinin, daha önceki çalışan nesillere göre, daha talepkâr olduğu görülüyor. Her iki kuşakta da ortak olan nokta ise; iş yerlerinde mutlu hisseden çalışanların, daha üretken olduğu saptanıyor.


Çalışan bağlılığı her zaman için, mevcut düzeyden, daha üst seviyelere taşınabiliyor. Araştırmalardan yola çıkılarak hazırlanan önerilere göre, çalışan bağlılığı şu şekillerde geliştiriliyor;


  • Yöneticilerin teşvik davranışları
  • Kurumun çalışanlara yaklaşımı
  • Bağlılık kültürü oluşturma
  • Bağlılık bilinci eğitimleri
  • İletişim kanallarını inceleme
  • Bağlılık programı belirleme
  • Takım çalışmasının avantajları
  • Şemalar yardımıyla bağlılık


YÖNETİCİLERİN TEŞVİK DAVRANIŞLARI


Araştırmalardan çıkan öncelikli tavsiye; müşteri ile direk temasta bulunan çalışanların, yöneticileri ve süpervizörleri tarafından teşvik edilmesi oluyor. İlişki odaklı bir iletişim için, doğru yönlendirme ve teşvik edici öneriler, her zaman çalışan bağlılığının gelişmesine katkıda bulunuyor. Çalışanlar ile daha fazla vakit geçirilmesi, yöneticiye kolay erişim, çalışanların güvende ve mutlu hissetmesini de destekliyor.


KURUMUN ÇALIŞANLARA YAKLAŞIMI


Kurumsal yapıda, çalışan bağlılığını geliştirmeye yönelik atılacak adımlar önem teşkil ediyor. Şirket içerisinde verilebilecek bilinçlendirme eğitimlerinin, çalışan bağlılığını desteklediği görülüyor. Kurumun, çalışan bağlılığı ile birçok avantajı yaşaması için, müşteri memnuniyeti sonuçlarını, çalışanlara prim olarak aktarması öneriliyor.


BAĞLILIK KÜLTÜRÜ OLUŞTURMA


Bağlılık kurulu, küçük ya da büyük ölçekli tüm şirketlerde, etkin yöneticiler tarafından oluşturuluyor. Bu kurul, çalışan bağlılığı programları ile çalışanların bakış açısını anlamayı ve onları geliştirmeyi amaçlıyor. Yeni ve yapıcı yaklaşımlar için, çalışanların motivasyonunu da pekiştiren, “bağlılık şampiyonları” gibi aylık saptamalar yapabiliyor. Bağlılık kültürü küçük adımlarla, büyük sonuçları beraberinde getiriyor. 


BAĞLILIK BİLİNCİ EĞİTİMLERİ


Bağlılık odak grupları, çalışanlar tarafından yönlendirme yapılabilen, aylık / yıllık anketler düzenleyen bir sistem geliştirebiliyor. Bağlılığın önemi, bağlılık seviyeleri, bağlılığın faydaları ya da bağlılığa engel olan davranışlar, kurum içinde verilecek eğitimlerle, bağlılık bilincini yenileyebiliyor.


İLETİŞİM KANALLARINI İNCELEME


Çalışan bağlılığı söz konusu olduğunda, iletişimin her alanını yakından incelemek gerekiyor. Çalışanların ödül sistemleri, takdir hikâyeleri, bağlılığı arttırmayı amaçlayan stratejiler, etkin taktikler, iletişimi en üst seviyeye taşımayı destekleyen kriterler arasında yer alıyor. Araştırmaların gösterdiği gibi iletişim, sadece üst düzey yöneticiler ile sınırlı kalmayıp, çalışanlar düzeyinde de değerlendirme yapılması gereken alanlar arasında bulunuyor.


BAĞLILIK PROGRAMI BELİRLEME


Çalışan bağlılığı için, katılım oldukça önem taşıyor. Her aşamadaki çalışanın, gönüllü olarak, bağlılık programında yer aldığından emin olmak gerekiyor. Çalışanların, çalışma koşullarını iyileştirmek, kişisel ve şirket güvenliği ile ilgili temel zeminleri oluşturmak, sağlık konularında destek vermek, kolay uygulanabilir bir bağlılık programının çerçevesini oluşturuyor. 


TAKIM ÇALIŞMASININ AVANTAJLARI


Araştırma sonuçları gösteriyor ki; birlikte çalışan kişilerin, iş arkadaşlarına güven duyması, performanslarını geliştiriyor. İyi bir takım çalışması için, yöneticilerin önderliğinde, kişisel ihtiyaçlar değerlendirilip, uyum potansiyeli yüksek kişileri bir araya getirmek, başarıyı arttırıyor. Şirket verimliliğinin en önemli yapı taşlarından olan takım çalışması, şirketi bir üst seviyeye taşırken, çalışanların bağlılığını da yükseltiyor. 


ŞEMALAR YARDIMIYLA BAĞLILIK


Çalışan bağlılığı, müşteri memnuniyeti ile paralel ilerliyor. Bir çalışanın her alanda kendini mutlu ve iyi hissetmesi, oluşturulacak prim plânı ile destekleniyor. Şemalar yardımıyla sunulan prim sistemleri, çalışanların bağlılığını arttırırken, parasal motivasyonlarını da çoğaltıyor. Aylık ya da yıllık olarak oluşturulan prim şemaları, çalışanların kolay ulaşabildiği, görülebilir alanlarda sergilenebiliyor. Odak noktası her zaman pozitif yönlendirmede olan çalışanlar, şirket tarafından değer verildiğini daha çok hissediyor. 


Özetle; çalışanları tükenmişlik sendromundan korumak, iyi bir bağlılık programı ile mümkün oluyor. Şirketin çalışan bağlılığını geliştirmek adına attığı her adım, şirket başarısını da olumlu anlamda etkiliyor. Yeni ve yapıcı yaklaşımlar, çalışanların bakış açılarını da yeniliyor. Kendini tekrar eden bir sistemden ziyade, çalışan bağlılığı periyodik olarak güncellenen şirketler, rakiplerine karşı avantaj sağlıyor. Siz de KRC Yönetim Danışmanlık Hizmetleri hakkında detaylı bilgi almak için +90 216 4747426 / +90 530 5802480 numaralı telefonlarımızdan ya da info@krcyonetim.com mail adresimizden bize ulaşabilirsiniz. 


Instagram

Instagram