DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

İş dünyası içerisinde yer alan rekabetin, üst seviyeye taşındığı günümüzde, şirketlerin kurumsal bir yönetim yapısına sahip olması gerekiyor. 


Firmaların mevcut durumu analiz edildiğinde; hızlı bir yapısal değişim söz konusu oluyor. Kurumsal yapılanma gereksinimleri gittikçe artıyor. Sağlam bir zeminde ilerleyen, teknolojinin gelişimine entegre olabilen firmaların başarısı süreklilik gösteriyor. Hiç olmadığı kadar büyük önem taşıyan bu durum, danışmanlık hizmetleri almayı gerekli kılıyor. 


Şirketlerin etkin hedef belirleme ve hedeflerini amaçları doğrultusunda uygulama süreçleri, kurumsallaşmayı gündeme getiriyor. Danışmanlık hizmetleri kurumsal yeniden yapılanma sistemlerinin hızlı bir şekilde oluşturulmasını mümkün kılıyor. Stratejik olarak yapılan bir planlama, aktif olarak işleyen kurumsal yönetim sistemleri, şirketlerin ya da kurumların gelişimine paralel olarak finansal durumlarını da direk etkiliyor. Danışmanlık hizmetleri bir erken uyarı sistemi görevini üstleniyor. Mevcut ya da olası sorunlardan kurumları ve şirketleri uzak tutuyor. 

Daha sağlam ve daha kârlı bir dönüşüm için, firmaların analizler ile belirlenen gelecek plânlarının oluşturulması, danışmanlık hizmetleri ile mümkün oluyor. Performanslarının geliştirilmesi, süreçlerin birebir izlenmesi, stratejik bir plânlama ile hayata geçiyor. Danışmanlık hizmetleri ile yapılan çalışmalar, şirketlerin amaçlarına ulaşmasına destek oluyor, kurumsallaşma süreçlerini güçlü temellere oturtuyor. 


DANIŞMANLIK HİZMETLERİ NELERİ KAPSIYOR?


Şirketlerin ya da kurumların ihtiyaçlarına göre alabilecekleri kurumsal danışmanlık hizmetleri şunları içeriyor;


 • Yönetim Danışmanlığı
 • Kurumsal Check Up Danışmanlığı
 • Audit ( Denetim ) Hizmetleri Danışmanlığı
 • Bordrolama Hizmetleri Danışmanlığı
 • Teşvik Danışmanlığı
 • Finans Danışmanlığı
 • Yatırım Danışmanlığı
 • UR-GE Proje Danışmanlığı
 • ERP Süreç Danışmanlığı
 • Aile Anayasası Danışmanlığı
 • İnsan Kaynakları Danışmanlığı
 • Kurumsal Eğitim Danışmanlığı


Organizasyonlar ve şirketler için sürdürülebilir bir başarı söz konusu olduğunda; alınan danışmanlık hizmetleri hızlı bir geri dönüşüm gerçekleştiriyor. Şirketiniz için en uygun ve en iyi cevapları bulmanızda size yardımcı oluyor. Küreselleşen ve hızla değişen iş dünyasında, geleneksel çözümlerle sınırlı kalmak, başarıyı şansa bırakmak anlamı taşıyor. 


İstatistiklere bakıldığında; sektörlerindeki en başarılı şirketler, değişen piyasa koşullarına en hızlı adapte olanlar arasından çıkıyor. Beklenmeyen durumlara danışmanlık hizmetleri desteği ile hazırlıklı olan şirketler, başarılarını sürdürebiliyor. Şirketin amacı bir iş kolunu geliştirmek ya da kapsamlı bir dönüşüm yaratmak olabilir, her durumda danışmanlık hizmetleri en doğru kararları almanız ve alınan kararlarınızı uygulamanız için tüm aşamalarda yanınızda oluyor.


Siz de KRC Yönetim Danışmanlık / DANIŞMANLIK HİZMETLERİ hakkında detaylı bilgi almak için +90 216 4747426 / +90 530 5802480 numaralı telefonlarımızdan ya da info@krcyonetim.com mail adresimizden bize ulaşabilirsiniz. 


Instagram

Instagram