KURUMİÇİ İLETİŞİM VE MOTİVASYON ÇALIŞTAYLARI

KURUMİÇİ İLETİŞİM VE MOTİVASYON ÇALIŞTAYLARI
Sevgili Dostlarım, İletişim! ..Deyince, aklınıza hemen... Karşılıklı veya kişisel olarak;sözlü, sözsüz (jestler - mimikler - beden dili),yazılı, görsel veya kitle iletişim araçlarıyla yapılan her türlü haber,bilgi, ilgi, duygu ve düşünce akışıdır!.. tanımlamasının geldiğini biliyorum. Normal sosyal yaşantımız…

Instagram

Instagram