İŞ YAŞAMI VE MENTORLUK

İŞ YAŞAMI VE MENTORLUK
İş gücünün demografik yapısının giderek değiştiği görüşmektedir.  Küreselleşmenin getirdiği iletişim ve işbirliği imkânları, mobilite ve değişimin sürekli hale gelmesi, şirketlerin insan kaynakları yönetiminde yeni yöntemler geliştirmesini zorunlu hale getiriyor.  2020 yılından sonra iş gücünü oluşturac…

Instagram

Instagram