İŞ YAŞAMI VE MENTORLUK

İŞ YAŞAMI VE MENTORLUK
İş gücünün demografik yapısı giderek değişiyor.  Küreselleşmenin getirdiği iletişim ve işbirliği imkânları, mobilite ve değişimin sürekli hale gelmesi, şirketlerin insan kaynakları yönetiminde yeni yöntemler geliştirmesini zorunlu hale getiriyor.  2020 yılında iş gücünü oluşturacak 20 yaşındaki gençl…

Instagram

Instagram